Novosti in dileme DDV v 2019

Enodnevni seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

NOVO: Novosti in dileme DDV 2019!

Državni zbor je 20. 11. 2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.

Spremembe in dopolnitve so povezane s prenašanjem EU direktiv v slovenski pravni red in v letu 2019 se na področju DDV pričakujejo naslednje spremembe:

 • enotna evropska DDV obravnava kuponov,
 • administrativne poenostavitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci,
 • manj administrativnih obremenitev (ukinitev izjave po 45. členu ZDDV-1 in manj administracije v zvezi z izračunavanjem odbitnega deleža) in
 • spremenjen način izračunavanja obresti pri institutu samoprijave.

Ker pa je DDV že sam po sebi zelo zapleten in zahteven davek pa vam bomo pojasnili tudi najpogostejše dileme na področju DDV, s katerimi se dnevno srečujete pri svojem delu.

Da boste spremembe in pojasnjene dileme pravočasno in pravilno vnesli v svoje poslovanje, vas vabimo na seminar, kjer vam bomo na podlagi pojasnil FURS-a in sodne prakse pojasnili Novosti in dileme DDV v 2019.

Praktičen seminar in strokovni odgovori tudi po seminarju vam zagotavljajo pravilen obračun DDV tudi v letu 2019.

Seminar je zastavljen tako, da boste zagotovo:

 • vedeli, katere novosti na področju DDV vam prinaša leto 2019,
 • vedeli, kako novosti zakonodajno skladno vnesti v svoje poslovanje,
 • znali pravilno obračunati DDV v letu 2019,
 • znali popraviti napake v obračunu DDV na podlagi samoprijave,
 • prejeli pojasnila na vaša konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].

Kratek pregled vsebine:

1. Spremembe DDV

 • izdajanja računov pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev končnim potrošnikom v drugih državah članicah,
 • DDV obravnava kuponov (enonamenski kuponi, večnamenski kuponi),
 • oddaja izjave po 45. členu ZDDV-1,
 • uporaba enega ali več odbitnih deležev,
 • popravljanje napak v obračunu DDV na podlagi samoprijave (sprememba obresti iz 88.b in 88.c člena ZDDV-1),
 • druge spremembe.

2. Najpogostejše dileme na področju DDV na konkretnih primerih

 • kako določimo kraj obdavčitve pri različnih vrstah storitev,
 • storitve povezane z nepremičnino (kako presojati povezavo storitev z nepremičnino, kraj opravljanja storitev),
 • dobava blaga z montažo,
 • obdavčitev storitev podprevoznikov (Sodba EU),
 • pravi in nepravi tristranski posli,
 • nezasedena nepremičnina – popravek odbitka DDV da/ne (sodna praksa),
 • drugi primeri iz prakse,
 • pojasnila FURS in sodna praksa.

Komu je seminar namenjen?

 • vodjem financ/računovodstev,
 • davčnikom,
 • direktorjem,
 • vsem, ki vas tematika zanima.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.