Novosti plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v letu 2022

Seminar
Predavatelji:Štefka Korade Purg

148,00  DDV ni vštet v ceno

Seminar, ki prinaša preverjene, praktične informacije strokovnjakinje na področju plačnega sistema in delovnih razmerij v javnem sektorju.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

Izkoristite edinstveno priložnost in pridobite preverjene informacije od strokovnjakinje na področju plačnega sistema in delovnih razmerij v javnem sektorju!

Začetek leta 2022 namreč prinaša novosti, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o pravicah javnih uslužbencev, pri čemer je treba novostim, ki se nanašajo na višja izplačila, posvetiti posebno pozornost. Omeniti velja zlasti nove zneske povračil stroškov in drugih prejemkov, in sicer predvsem dnevnice za službena potovanja v Sloveniji, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, kjer so se zneski spremenili prvič po juniju 2012, spremenil pa se je tudi način objave.

Upoštevati je treba tudi vse ostale spremembe, ki vplivajo na položaj javnih uslužbencev, in izhajajo iz spremenjenih predpisov in kolektivnih pogodb, od spremembe glede možnosti izrabe letnega dopusta do nekaterih dodatkov in spremenjene višine minimalne plače.

Vse spremembe bo treba upoštevati pri obračunu plač za mesec januar!


Online seminar je praktično naravnan. Tako boste:

  • takoj upoštevali in uporabili določbe novih predpisov na področju urejanja pravic javnih uslužbencev;
  • dobili natančne in podrobne informacije o novostih ter, kako in kdaj jih izvajati v praksi;
  • uporabili najbolj primerne in z zakonodajo usklajene rešitve iz prakse, izvedeli, kakšne so vaše obveznosti in se izognili nepotrebnim kršitvam.

Kratka vsebina

  • Nove znesek povračil stroškov vključno z regresom za prehrano in ceno bencina
  • Spremembe plačnih razredov za zdravstvo in socialo
  • Sprememba sklepa glede javnih zavodov in delovnih mest za dodatek po KPJS
  • Nova minimalna plača
  • Sprememba ZSPJS glede dodatka za dvojezičnost
  • Interventni zakon, ki je določil dodatek za vodje gasilcev
  • V postopku je še uredba o direktorjih in še več (npr.: minimalna plača)

Nasvet: Zagotovite si udeležbo in pridobite odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo, lahko nam jih pošljete že pred pričetkom na mail: [email protected], le tako vam bomo lahko še bolj pomagali pri vaših dilemah.

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.