Novosti pri plačah in drugih prejemkih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Online seminar

269,00  (DDV ni vštet v ceno)

 

Vse, kar morate vedeti o določbah dogovora med vlado in sindikati, uvedbi strokovnega naziva za pomočnike vzgojiteljev ter drugih spremembah na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Novosti pri plačah in drugih prejemkih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Določbe dogovora med vlado in sindikati, uvedba strokovnega naziva za pomočnike vzgojiteljev ter druge spremembe na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju.


Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je bil podpisan 13. oktobra in bo začel veljati takoj po objavi v Uradnem listu.

Področje vzgoje in izobraževanja je zelo zahtevno področje, ki je tudi pri kadrovskih zadevah, plačah in drugih pravicah iz delovnega razmerja v tem jesenskem času deležno različnih in številnih sprememb. Za zakonito in pravilno ravnanje je treba te novosti poznati in jih tudi upoštevati, zato na seminarju predstavljamo:

 • spremembe iz dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ki je bil podpisan 13. oktobra in bo objavljen v Uradnem listu,
 • spremembe iz parafiranega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, ki bodo veljale po potrditvi sindikatov in objavi v Uradnem listu,
 • spremembe pravilnika o napredovanju v nazive, ki uvaja strokovne nazive pomočnikom vzgojiteljem,
 • spremembe na področju obračuna plač in enotne metodologije ter pravne podlage,
 • bistvene dileme glede povračil stroškov.

Na online seminarju v živo bomo predstavili aktualne novosti, vas posebej opozorili na posebnosti pri pripravi novih pogodb in aneksov k pogodbam o zaposlitvi, razjasnili dileme glede obračuna plač ter stroškov in izpostavili najpogostejša vprašanja  pri izvajanju teh obveznosti, zato vas vabimo, da se ga udeležite.


Novosti-pri-plačah-in-drugih-prejemkih-zaposlenih-


Na online seminarju obravnavamo:

 • določbe podpisanega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja glede dviga vrednost plačnih razredov, višjega nadomestilo za malico ter poračuna regresa za letni dopust in pridobitev dodatnega plačnega razreda za določene zaposlene,
 • nove pravne podlage, ki uvajajo strokovni naziv za pomočnike vzgojiteljev, ter aktivnosti, ki jih mora izvesti delodajalec,
 • novosti pri obračunu plač ter s tem povezane enotne metodologije;
 • dileme iz obračunov povračil stroškov, ki so na področju vzgoje in izobraževanja specifične.

Namen seminarja:

Z online izobraževanjem vas želimo seznaniti s spremembami in bistvenimi pravili za pravilno upoštevanje vseh zakonskih podlag pri določanju plače javnih uslužbencev ter povračil stroškov, povezanih z delom.


Komu je namenjeno?

Vodjem organizacij javnega sektorja, računovodjem ter vsem, ki se v organizacijah javnega sektorja ukvarjate s pripravo podatkov za ocenjevanje, z ocenjevanjem javnih uslužbencev in pripravo aktov  o napredovanju.


Program:

 • Kaj na področju plač in stroškov dela prinaša nov dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja?
 • Kaj pomeni dvig vrednosti plačnih razredov in vpliv na ostale pravice (npr. solidarnostna pomoč …)
 • Kakšna je nova višina nadomestila za prehrano in kako se bo oblikovala v prihodnje?
 • Kako izvesti poračun regresa za letni dopust in koliko ga prejmejo javni uslužbenci v določenih plačnih razredih?
 • Kaj pomeni uvedba strokovnih nazivov za pomočnike/pomočnice oziroma vzgojiteljev/vzgojiteljic in kakšne so pravne podlage?
 • Katere pogoje morajo strokovni delavci izpolnjevati, da se prizna strokovni naziv?
 • Kako v praksi izvesti določbo, da se pomočnikom vzgojiteljev na podlagi pridobljenih plačnih razredov iz ocen prizna strokovni naziv mentor ali svetovalec in od kdaj dalje?
 • Kako pripraviti predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja ter do kdaj?
 • Katere so novosti pri obračunu plač ter s tem povezane enotne metodologije?
 • Posebnosti pri obračunu stroškov, povezanih z delom, v vzgoji in izobraževanju

Pridružite se nam – izberite eno od 3 možnosti:

Standard LIVE

Udeležba online v živo (+PDF gradivo) 229,00 € +DDV

Standard FLEXIBLE

Posnetek seminarja (+PDF gradivo) 229,00 € + DDV

Premium

Udeležba online v živo +Posnetek seminarja +PDF gradivo 269,00 € +DDV

Naročniki portala e-Ravnatelj imate 15 % popust na redno ceno – izberite eno od 3 možnosti:

Standard LIVE za naročnike

Udeležba online v živo (+PDF gradivo) 229,00 € +DDV – 15%

Standard FLEXIBLE za naročnike

Posnetek seminarja (+PDF gradivo) 229,00 € + DDV – 15%

Premium za naročnike

Udeležba online v živo +Posnetek seminarja +PDF gradivo +Dodatno gradivo
269,00 € + DDV – 15%

 

Preverite še ostala izobraževanja iz – Javni sektor. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.