fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novosti in obveznosti za proizvajalce, dobavitelje in uporabnike nevarnih kemikalij

Praktični seminar
Ura: 9.00 – 13.30

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNA DATUMA ZA SVETOVALCE ZA KEMIKALIJE in odgovorne osebe za kemikalije:

 • 31. 3. 2020: priprava in izdelava poročila o proizvodnji, vnosu in dajanju nevarnih kemikalij v letu 2019 v promet
 • 1. 1. 2021: določitev t.i. UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije) in izvedba notifikacije centrom za zastrupitve (PCN – Poison Centre Notifications) za vse nevarne zmesi, namenjene potrošnikom

Da boste še zadnji hip pred oddajo poročila opravili t.i. »zadnji-check« in da boste že SEDAJ in PRAVOČASNO uredili vse postopke za sporočanje podatkov Centrom za zastrupitve, ki zahtevajo veliko časa in energije, bodite 17. marca z nami na praktični delavnici.


Komu je seminar namenjen? Svetovalcem za kemikalije, tehnologom, pooblaščencem za okolje, komercialistom, strokovnim sodelavcem in vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za kemikalije.

 • Prepričani boste:
  • ali ste zavezanec za poročanje o kemikalijah,
  • za katere kemikalije morate oddati letno poročilo,
  • ali ste zavezanec za generiranje kode UFI,
  • ali ste zavezanec za novo sporočanje Centrom za zastrupitve.
 • Pripravljeni boste na spremembe v zakonodaji glede označevanja in poročanja Centrom za zastrupitve na ravni EU.
 • Zaradi precejšnjih stroškov, vezanih na implementacijo novosti, ter zahtevanega časa boste znali sprejeti odločitev, do katere mere je aktivnosti smiselno samostojno izpeljati.
 • Prepoznavanje, razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij
 • Sporočanje podatkov o nevarnih kemikalijah pristojnim organom – trenutni režim preko aplikacije ISK
 • Sporočanje letnih količin vnosa ali proizvodnje nevarnih kemikalij
 • Spremembe v zakonodaji glede označevanja in poročanja, ki bodo začele veljati s 1. januarjem 2021
 • Osnove nove notifikacije nevarnih kemikalij centrom za zastrupitve (PCN – Poison Centre Notification, UFI – Unique Formula Identifier)
 • Predstavitev rešitev za distributerje, proizvajalce in podjetja z lastnimi blagovnimi znamkami
 • Primeri iz prakse, vprašanja in diskusija

Avtorji

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.