fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja

Seminar
Ura: –

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Z dohodnino niso obdavčeni samo plača, regres in povračila stroškov v zvezi z delom, temveč tudi drugi dohodki iz delovnega razmerja: 13. plača, božičnica, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine, plačila dijakom in študentom …

Kot odgovorni za pravilen obračun dohodnine morate vedeti, kakšen je izračun dohodka zaposlenih glede na tip pogodbe o zaposlitvi in kako dohodki vplivajo na letno napoved dohodnine. Poznati pa morate tudi odgovore na številna vprašanja s področja dohodnine:

 • Kdo so zavezanci za dohodnino?
 • Katere so izjeme in posebnosti pri plačevanju prispevkov?
 • Kateri dohodki so oproščeni plačila dohodnine?
 • Kaj je dohodek iz drugega pogodbenega razmerja?
 • V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje?
 • Kako obdavčimo avtorski honorar v okviru delovnega razmerja?
 • Kaj je osnova za plačilo dohodnine od nagrade dijaku ali študentu za obvezno prakso?

Odgovore na vsa odprta vprašanja boste dobili na seminarju: Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja.

Komu je seminar namenjen?

Osebam, odgovornim za obračun dohodkov iz delovnega razmerja, računovodjem, direktorjem in vsem, ki jih to področje zanima.

Seminar je zastavljen, tako da boste:

 • razumeli zakonodajo, ki opredeljuje obračun dohodnine in vse njene posebnosti,
 • vedeli, kaj sestavlja davčno osnovo za izračun dohodnine, kdo so zavezanci za dohodnino in kaj je premet obdavčitve,
 • na praktičnih primerih preverili pravilnost obračunov dohodnine,
 • spoznali boste kolege iz stroke in izmenjali znanja in izkušnje iz prakse.

Vsebina

Dohodki iz delovnega razmerja (plača, regres, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete (vrednotenje bontete), odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči …):

 • davčna osnova,
 • akontacija dohodnine,
 • povprečenje,
 • prispevki za socialno varnost,
 • izjeme in posebnosti pri plačevanju prispevkov,
 • oprostitve pri plačevanju prispevkov,
 • predlaganje obračunov davčnega odtegljaja

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (uveljavljanje dejanskih stroškov, davčna osnova, izračun akontacije …)

 • avtorski honorarji iz drugega pogodbenega razmerja,
 • dohodki za opravljeno delo ali storitev – podjemne pogodbe,
 • začasno in občasno delo upokojencev,
 • osebno dopolnilno delo,
 • dohodek verskih delavcev,
 • izplačilo članom volilnih odborov,
 • odkup zbranega odpadnega materiala

Davčna opredelitev povračil stroškov poslovodij, prokuristov, članov nadzornih svetov …

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.