Obvezne evidence in obračuni zavezancev za ravnanje z embalažo

Enodnevni seminar
Avtorji:Jože Kobe

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


POMEMBNO za vse, ki ste zavezani za ravnanje z embalažo!

ravnanje z embalažo predpisujejo Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, Zakon o varstvu okolja in ostali predpisi. Vaše obveznosti so predvsem:

 • vodenje evidenc o embalaži,
 • prenos obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na družbo za ravnanje z odpadno embalažo,
 • prijava dejavnosti in
 • obračun okoljske dajatve.

Pogosta težava je podatek o količini in vrsti embalaže, ki jo zavezanec da na trg RS, oziroma o količini embalaže izdelka, ki ga zavezanec vnese na trg RS.

S ključnimi strokovnjaki na tem področju za vas organiziramo praktičen seminar: Obvezne evidence in obračuni zavezancev za ravnanje z embalažo

Komu je seminar namenjen?

Zavezancem za ravnanje z embalažo: embalerjem, proizvajalcem embalaže, pridobiteljem embaliranega blaga in pridobiteljem embalaže.

KORISTI SEMINARJA – zavezanci boste:

 • spoznali vse obveznosti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo,
 • vedeli, kje in kako priti do podatkov o količini embalaže, dane na trg RS, tako da boste za potrebe evidenc vedeli, koliko embalaže vsebuje posamezni izdelek;
 • razumeli, kdaj ste zavezanec za plačilo okoljskih dajatev, kako in kdaj jih obračunati;
 • vedeli, kdaj ste upravičeni do vračila okoljske dajatve in kako izpolniti ustrezne obrazce;
 • pregledali način poročanja družbi za ravnanje z odpadno embalažo;
 • spoznali, kaj je embalaža in na posameznih primerih spoznali posebnosti;
 • prejeli odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Za vas smo dosegljivi na: [email protected]
Kratek pregled vsebine
 • Kdo so zavezanci in nastanek obveznosti
 • Prijava dejavnosti
 • Vrste embalaže in kaj (po novem) sodi med embalažo
 • Vračljiva embalaža in posebnosti poročanja
 • Zakonodaja za zavezance na področju embalaže (za embalerje, proizvajalce embalaže, pridobitelje embaliranega blaga in pridobitelje embalaže)
 • Razširjena odgovornost proizvajalca embalaže
 • Izjava o skladnosti embalaže in standardi na področju embalaže
 • Vodenje evidenc o dajanju embalaže na trg, primeri izračunov
 • Praktični prikaz in primeri pravilnega obračuna okoljskih dajatev
 • Zahtevki za vračilo okoljskih dajatev
 • Ugotovitve inšpekcijskega nadzora
 • Odgovori na vprašanja in diskusija tudi na praktičnih primerih

 

Avtorji

Jože Kobe

Rojen leta 1973. Po zaključeni srednji gozdarski šoli je nadaljeval z delom na komercialnem področju. Od leta 2005 deluje na področju ravnanja z odpadki.  Pridobival je znanje na področju ravnanja z  odpadki s poudarkom na ravnanju z odpadno embalažo kot svetovalec zavezancem pri družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Tesno je sodeloval z zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo in povzročitelji odpadkov. Zelo dobro pozna celotno zakonodajno osnovo na področju ravnanja z odpadki. Strokovno znanje na področju ravnanja z odpadki je nadgradil z izobraževanjem kot ekonomist – poslovna smer.    Pomembna osebna usmeritev je združevanje znanja s področja ravnanja z odpadki z ekonomičnostjo poslovanja podjetja ter pri tem poskrbeti za primerne poslovne ideje.   Trenutno deluje kot tehnični vodja pri družbi za ravnanje z odpadno embalažo RECIKEL, d.o.o. kjer skrbi za celostno organizacijo družbe, je kot strokovna pomoč na področju ravnanja z odpadno embalažo in skrbi za ustrezno poslovanje družbe ter njen razvoj.    Pomembna osebna usmeritev  je trud za transparentno delovanje družbe in pomoč pri transparentni zakonodajni osnov na področju ravnanja z odpadno embalažo.