fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Obvezni ukrepi za varnost strojev in naprav

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 14.00
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

Inšpektorji so glede ustreznosti delovne opreme pri delodajalcih v letu 2016 ugotovili 1909 kršitev, kar je več kot leta 2015 in 2014. Največ pomanjkljivosti v zvezi z delovno opremo inšpektorji ugotavljajo pri inšpekcijskih nadzorih, pogosto pa tudi pri obravnavanju nezgod pri delu. Najpogostejše pomanjkljivosti so, na primer, da funkcionalni in pomembni deli strojev niso brezhibni in da ne delujejo pravilno, […], varnostni deli na napravah so odstranjeni, […], delodajalci tudi pogosto uporabljajo delovno opremo, za katero nimajo ustrezne dokumentacije, […] Med najpogostejšimi vzroki za nezgode v letu 2016 so izguba nadzora nad delovno opremo, […], nedovoljeni posegi v delovno opremo, pomanjkljiv nadzor neposrednih vodij pri nevarnejših fazah dela, improviziranje in neupoštevanje navodil za varno delo.

(Vir: Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata RS 2016).

Proizvajalec stroja, njegov pooblaščeni zastopnik v Sloveniji ali EU ali v izjemnih primerih oseba, ki daje stroj na trg oz. v obratovanje, morajo dosledno upoštevati Pravilnik o varnosti strojev (UL RS 75/2008). Uporabnik stroja pa mora stroj uporabljati v skladu s proizvajalčevimi navodili in na način, da je zagotovljena njegova varna uporaba!

Stroji in delovna oprema morajo biti varni. Zato pridite na praktičen seminar.

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011)

Komu je seminar namenjen?

Odgovornim za varnost strojev in naprav pri proizvajalcih, zastopnikih in uporabnikih strojev ter naprav, vodjem proizvodnje, inženirjem, projektantom in vsem, ki delajo s stroji.

Kaj pridobite?

 • Kot uporabniki strojev oz. delodajalci boste:
  • izvedli pravilen in varen postopek namestitve stroja (novega ali rabljenega), kot ga zahteva Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme;
  • na primeru pripravili dokumentacijo stroja ob izvedbi pregleda in preskusa delovne opreme.
 • Kot proizvajalci strojev boste zagotovili popolno varnost strojev in opreme, kar pomeni:
  • vgrajeno varnost v strojih in opremi,
  • izbor ustreznih varoval,
  • priprava popolnih navodil za delo,
  • določitev ustrezne varovalne opreme.
 • Kot proizvajalci strojev boste:
  • izvedeli vse novosti, vezane na bistvene zdravstvene in varnostne zahteve,
  • obvladali uporabo harmoniziranih standardov in pripravo obvezne dokumentacije o oceni tveganja in skladnosti strojev.
 • Odgovore na specifična vprašanja.
 • Potrdilo o prejemu točk.

Kratek pregled vsebine:

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti – pojasnila na praktičnih primerih
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Zakonodaja varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o varnosti strojev (MD 2006/42/ES)
 • Nov stroj, varnostna komponenta, nedokončan stroj, sklop strojev, potencialno nevarni stroj
 • Upoštevanje drugih direktiv (LVD, EMC, ATEX, …)
 • Varovala in varnostne naprave
 • Električna oprema in drugi varnostni ukrepi
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Zgradba in vsebina dokumentacije ob pregledu strojev
 • Navodila za uporabo
 • Dokumentacija o skladnosti strojev (listine in oznake)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (namestitev, prvi pregled, rabljen stroj)
 • Odškodninski zahtevki v praksi – nujni ukrepi, da se kot delodajalec le-tem izognete
 • Sodna praksa