fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Obveznosti in novosti ravnanja z biološkimi odpadki

Seminar
Ura: 9.00 – 13.30

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO za povzročitelje, zbiralce, predelovalce bioloških odpadkov, zbirne centre in komunalna podjetja!

5. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18) obvezuje predelovalca biološko razgradljivih odpadkov, da mora najmanj enkrat letno zagotoviti strokovno usposabljanje strokovno odgovornih oseb in njihovih namestnikov za uporabo najnovejše preizkušene in na trgu dostopne tehnologije.

Delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih v Sloveniji je previsok; za doseganje okoljskih ciljev bo treba povečati ločeno zbiranje in predelavo teh odpadkov v kompostarnah ali bioplinarnah, predvsem pa bo treba povečati kakovost in uporabo produktov te predelave.

Z zadnjo spremembo Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata so nastopile spremembe za predelovalce (glede zagotovitve zalogovnikov) in za povzročitelje – kmete (glede zagotovitve analize tal in gnojilnega načrta).

Pojasnila zakonodaje, učinkovito ravnanje z biološkimi odpadki in predstavitev sodobnih tehnologij na edinem tovrstnem seminarju.

 


Komu je seminar namenjen?

Deležnikom v verigi nastajanja, zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov (predelovalcem, zbiralcem, komunalnim podjetjem, zbirnim centrom, proizvodnim podjetjem).

Vsi deležniki v verigi uporabe, zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov boste na tem seminarju:

 • izvedeli zakonodajne novosti,
 • spoznali primernost posameznih tehnologij procesa predelave biološko razgradljivih odpadkov (anaerobni in aerobni proces)
 • poučeni o merilih za dosego kakovosti kompostov in digestatov, da bodo lahko postali proizvodi (pozitivni seznam odpadkov, vodenje aerobnega ali anaerobnega procesa predelave odpadkov);
 • prepričani glede izvajanja monitoringa na zbirnih centrih in odlagališčih;
 • zagotovili reference po 5. členu Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata;
 • prejeli odgovore na vaša vprašanja in dileme. Vprašanja nam pošljite na: [email protected].

Vsebina

1. Pojasnila obvezne zakonodaja s področja ravnanja z biološkimi odpadki (Grega Slatinšek)

 • Uredba o predelavi bioloških odpadkov v praksi
 • Uporaba komposta iz živalskih stranskih proizvodov
 • Zahteve uredbe pri uporabi komposta
 • EU Zakonodaja

2. Biološko razgradljivi odpadki (BRO) – pojavnost, ravnanje, posebnosti, razvojne perspektive (dr. Karli Udovičič)

 • Kaj so BRO – razlike, ki jim določajo stopnjo pomembnosti (+/-) v primerjavi z MKO (mešani komunalni odpadki, KO (kosovni odpadki), OEEO (Odpadna Elektronska in Električna Oprema), …
 • Faze (procesi) ravnanja z BRO in njihova pomembnost
 • Javno-zasebno, vloge, sodelovalnost/konfliktnost in razvojne perspektive
 • Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki
 • Zbiranje (poudarek na vidikih ločenega zbiranja)
 • Premeščanje (zunanja logistika)
 • Predelava: anaerobna, aerobna
 • Ugotavljanje kakovosti pridelanega komposta (poudarek na produktu)
 • Oskrba ostankov (odpadkov iz procesov)
 • Tehnološke in organizacijske perspektive
 • Uporaba komposta

Odgovori na vprašanja in diskusija

Avtorji

dr. Karli Udovičič

Doktorski naziv iz naslova poslovnih ved si je pridobil leta 2003. Od leta 1992 je lastnik podjetja Kogal d.o.o., ki upravlja s kompostarno v Ceršaku. Izdelal je strokovne ocene v okolju  zaradi predelave odpadkov ter se ukvarjal z obdelavo odpadnih vod.

Grega Slatinšek

Grega Slatinšek, univ. dipl. prav. Leta 2010 je diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru. Do leta 2015 je bil zaposlen pri Kogal, d. o. o., kjer je bil zadolžen za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj in poslovanje podjetja skladno z zakonodajo. 2015 je soustanovil podjetje ESPEA, d. o. o., ki se ukvarja s svetovanjem na področju ekologije in prava ter posredovanja odpadkov.