Ocena in vrednotenje tveganja za stroje, postopki in metode
164,00  (DDV ni vštet v ceno) Dodaj v košarico

Ocena in vrednotenje tveganja za stroje, postopki in metode

Brošura

164,00  (DDV ni vštet v ceno)

Brošura vsebuje praktično gradivo za izdelavo ocene tveganja v tiskani obliki in priloge kot podrobnejše opise posameznih metod v online obliki.

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Za zagotovitev varnosti strojev je treba izpolnjevati bistvene varnostne in zdravstvene zahteve. Za dajanje strojev na trg v Evropi morajo biti izpolnjene zahteve evropske Direktive o strojih 2006/42/EU. Te zahteve vključujejo oceno tveganja, ki se izvaja hkrati z načrtovanjem stroja. Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati!

Pripravo ocene tveganja zahteva zakon in ni prostovoljna odločitev! Uporabite brošuro z online prilogami.


Prejmete:

 • praktično gradivo za izdelavo ocene tveganja v tiskani obliki in
 • priloge kot podrobnejše opise posameznih metod v online obliki, do katerih vedno in povsod dostopate na portalu www.e-prirocniki.si.

Avtorji

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

inž. stroj.

Koristi

POMEMBNO ZA VAS KOT UPORABNIKA: brošura vsebuje pregled metod za oceno tveganja strojev. Po opisu osnovnega postopka za oceno tveganja in razlagi bistvenih konceptov so predstavljeni postopki in smernice za posamezne korake ocene tveganja. Poleg tega so predstavljeni področja uporabe metod in njihovo razširjanje v praksi ter prednosti in slabosti z vidika avtorja, g. Darka Dajčmana. To vam omogoča, da za izdelavo ocene tveganja izberete vam najustreznejšo metodo!

Zato uporabite novo brošuro z online prilogami, da boste oceno tveganja strojev pravilno izdelali!

Vsebina

PRAKTIČNO GRADIVO ZA IZDELAVO OCENE TVEGANJA V TISKANI OBLIKI

Ocena tveganja in zmanjševanje tveganja kot proces

 • Ocena tveganja
  • Določitev omejitev stroja
  • Identifikacija nevarnosti
  • Ocena tveganja
  • Vrednotenje tveganja
 • Zmanjševanje tveganja
  • Celoten proces
  • Zmanjševanje tveganja z vgrajeno varnostjo
  • Zmanjševanje tveganja s tehničnimi in dopolnilnimi zaščitnimi ukrepi
  • Zmanjševanje tveganja s pomočjo uporabniških informacij
  • Zmanjševanje tveganja v okviru skupin uporabnikov

Ocenjevanje tveganja in zmanjševanje tveganja pri uporabi standardov

Razvrščanje ocene tveganja in zmanjševanje tveganja v procesu načrtovanja

 • Faza pojasnitve naloge
 • Faza zasnove
 • Faza načrtovanja
 • Faza izdelave

Predstavitev izbranih postopkov ocenjevanja tveganja

Povzetek


PRILOGE V ONLINE OBLIKI, DO KATERIH DOSTOPATE VEDNO IN POVSOD

 • Priloga 01: Drevesna analiza nevarnosti
 • Priloga 02: Ocena tveganja z uporabo diagrama tveganja v skladu z DIN V 19250
 • Priloga 03: Ocena tveganja z uporabo diagrama tveganja v skladu z EN 954-1
 • Priloga 04: Ocena tveganja z grafom v skladu z EN ISO 13849-1
 • Priloga 05: Ocena tveganja po EN 62061
 • Priloga 06: Ocena tveganja z uporabo matrike tveganja po Nohlu
 • Priloga 07: Ocena tveganja po MIL-STD 882D 2000
 • Priloga 08: Ocena tveganja z uporabo podatkov o tveganju po Reudenbachu
 • Priloga 09: Ocena tveganja po EN ISO 14798
 • Priloga 10: Ocena tveganja po postopku RAPEX
 • Priloga 11: Ocena tveganja po nomogramu po Raafatu
 • Priloga 12: Ocena tveganja z uporabo metode Kinney
 • Priloga 13: PAAG/HAZOP
 • Priloga 14: FMEA

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.