fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Na lokaciji (Ljubljana) in online
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije ter 17 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Na izobraževanju udeleženci pripravijo oceno tveganja za določeno nevarno snov, spoznajo pogoste napake, pridobijo potrdilo o zaključku izobraževanja.

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovni delavci za varnost pri delu ugotavljajo, da jim izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi predstavlja enega največjih strokovnih izzivov, saj vključuje interdisciplinarno znanje z različnih področij.

Pravilno izdelana ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi je eden od ukrepov, s katerim dokažete, da je delo s kemikalijami pri vas varno!

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011).

Delodajalci so dolžni vplive nevarnih snovi na zdravje delavcev in tveganja v zvezi s tem oceniti ter sprejeti ustrezne ukrepe. Žal pa inšpektorji za delo ugotavljajo, da:

 • delodajalci in strokovni delavci oceno tveganja naredijo preveč splošno in da ne prepoznajo snovi, ki so prisotne na delovnih mestih;
 • delodajalci ne uvedejo potrebnih ukrepov, skladnih s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu;
 • delodajalci ne upoštevajo določil standarda  SIST EN 689, ki zahteva periodično izvajanje meritev;
 • jih delodajalci sploh ne obvestijo o tem, da bodo zaposleni uporabljali rakotvorne ali mutagene snovi (obveza po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti  rakotvornim ali mutagenim snovem je 15 dni),
 • so varnostni listi pretežno še zmeraj v tujih jezikih, s pomanjkljivo opredelitvijo biološkega monitoringa in pomanjkljivo navedbo obvezne varovalne opreme;
 • so marsikje v podjetjih strokovni delavci za varnost pri delu večinoma strokovnjaki s področja strojništva in elektrotehnike, področja kemije pa ne obvladajo zadosti dobro in ga le redki tudi podrobneje spoznajo.
Ocena tveganja

Koristi, ki jih boste pridobili z izobraževalnim programom:

 1. Razumeli zakonodajo in njeno pravilno uporabo v vašem podjetju;
 2. Samostojno izdelali oceno tveganja za poljubno snov, na katero pridobite strokovno mnenje;
 3. Na osnovi popravkov, ki jih bo predavatelj podal na izdelane ocene tveganja vaših kolegov, boste spoznali pogoste napake in jih vnaprej preprečili;
 4. Pridobili kompetence, da oceno tveganja za nevarne kemične snovi na delovnem mestu v bodoče suvereno izdelate;
 5. Pravilen postopek izdelave ocene tveganja in sprejetje ustreznih ukrepov za varno delo s kemikalijami na delovnem mestu;
 6. Odgovore na vaša vprašanja tudi po dogodku.
 7. Z opravljenim izobraževanjem boste pridobili 17 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vsebina izobraževalnega programa

Avtorji: mag. Mark Stanojevič, dr. Boštjan Podkrajšek, mag. Alja Livio Torkhani

POSTOPKOVNIKI:

 • za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije,
 • za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalije,
 • za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije,
 • za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah.

 TABELE in PREGLEDNICE

 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Preglednica: Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H in P stavki
 • Pravila glede skupnega skladiščenja kemikalij
 • Pregled: Varnostni listi
 • Pregled: Biocidni proizvodi
 • Pregled: SCIP
 • Pregled: Uredba o detergentih in označevanje detergentov
 • Pregled: Blago z dvojno rabo
 • Pregled: Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Pregled: Predhodne sestavine za eksplozive

 PRIMERI:

 • primer varnostnega lista,
 • primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami,
 • vzorci etiket.

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do kontrolne mape, ki je namenjena samostojnemu študiju in s pomočjo katere boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata

Trajanje: od 10.15 do 14.15
Lokacija: online v živo (platforma Zoom)
Predavateljica: dr. Sandra Senčič

Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu

 • Zakonske osnove pri obvladovanju kemičnih snovi na delovnem mestu
 • Identifikacija nevarnih kemičnih snovi
 • Izbira ustrezne metode za izdelavo kemične ocene
 • Postopek izdelave kemijske ocene tveganja- modificirana metoda AUVA
 • Praktični primeri
 • Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu, kot osnova za izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu v skladu s standardom SIST EN 689

Predstavitev glavnih sprememb Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, 72/21)

 • Predstavitev novih mejnih vrednosti in BAT vrednosti, razlike glede na prejšnji pravilnik
 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti
 • Predstavitev novega Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 29/24)

Implementacija novega pravilnika in standarda SIST EN 689:2018 pri izvajanju meritev kemičnih snovi na delovnem mestu

 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti
 • Predstavitev SIST EN 689, ki podaja strategijo oz. navodilo, na kakšen način, po možnosti s čim manj reprezentativnimi meritvami, vendar z zadostno mero zaupanja, lahko ugotovimo, da delavci verjetno ne bodo izpostavljeni koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti
 • Standard  SIST EN 689 natančno podaja navodila glede načrta meritev, izvajanja meritev, števila meritev, vrednotenje rezultatov, interval meritev ter hkratne izpostavljenosti več kemičnim snovem
 • Izvajanje meritev kemičnih snovi v praksi

Navodila za pripravo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi in načrta meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu, ki ju predavatelj oceni na drugi delavnici.

Odgovori na vprašanja

Trajanje: od 9.00 do 13.00
Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207

Predavateljica: dr. Sandra Senčič

 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • Glavne napake in težave v praksi
 • Obvezujoči ukrepi varnosti in zdravja pri delu na podlagi izdelane ocene tveganja za kemične snovi.

Na dan 31. 5. 2024 se v spletni učilnici odpre test, ki ga lahko izpolnite v roku 14-ih dni. Test je pogoj za prejem certifikata »Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi« v slovenskem in angleškem jeziku.

Komu priporočamo udeležbo?

Odgovornim za delo s kemikalijami, tehnologom, strokovnim sodelavcem, varnostnim inženirjem, svetovalcem za kemikalije, in vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za kemikalije.

Kaj o izobraževalnem programu menijo udeleženci prejšnjih izvedb?

Pridobite certifikat

Certifikat Forum Media

Udeleženci izobraževalnega programa pridobite certifikat Forum Akademije Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki jim služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju, na katerem je udeleženec dejansko izdelal oceno tveganja za  nevarno kemično snov.

Udeleženci pridobite tudi 17 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Predavateljica

dr. Sandra Senčič

Zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 23 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi, ravnanje z nevarnimi odpadki in požarna varnost skladiščnih/proizvodnih objektov.

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Na izobraževanju izdelate oceno tveganja za nevarno kemično snov po vašem izboru in na oceno vam predavateljica poda komentar.

Predavateljica pred vsemi udeleženci obravnava posamezno oceno tveganja (pod pogojem, da se s tem udeleženci strinjajo) in tako vsak udeleženec ugotovi pogoste napake v praksi in čemu se izogniti.

Na izobraževanju ugotovite, katere so pogoste napake, ter katere ukrepe varnosti in zdravja pri delu ubrati na podlagi izdelane ocene tveganja za kemične snovi.

Zagotovljena je visoka stopnja sodelovanja in interakcije med udeleženci in predavateljico, zato hitro in enostavno pridete do rešitev.

Udeleženci so bili v okviru tega izobraževanja zelo zadovoljni, da so pridobili strokovni komentar na izdelano oceno tveganja ter jo pokomentirali z ostalimi udeleženci.

spletna-izobrazevanja

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

dr. Sandra Senčič

Dr. Sandra Senčič, je zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 18 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi kot tudi ravnanja z nevarnimi odpadki. Predavateljica deluje v okviru akreditiranega preskusnega laboratorija družbe KOVA d.o.o. (LP-034), ki je akreditirano za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu že od leta 2015, tako, da bo na delavnicah predstavila nov pristop na področju spremljanja obremenjenosti delavcev na delovnih mestih, pri načrtovanju in sami izvedbi meritev kemičnih snovi na delovnih mestih v skladu z novostmi. Vidik zdravja pri delu predavateljica nadgrajuje s področjem poznavanja problematike zdravstvenih okvar delavcev, ki so izpostavljeni kemičnim snovem tudi z vidika bioloških učinkov na telo kot tudi potencialnega nastanka poklicnih bolezni. Opravljene ima številne strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu - na področju  kemične snovi npr. svetovalec za kemikalije, strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu, strokovni izpit za varstvo pred požarom (tudi IZS izpit za projektiranje požarne varnosti), varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), izpit za sodnega izvedenca za področje varstva pri delu in požarne varnosti (vključno s podpodročjem nevarne snovi in eksplozivi), andragoško pedagoški izpit itd.. Vrsto let je izdelovala strokovne ocene za pripravo regresnih zahtevkov ZZZS v primeru nezgod pri delu. V okviru delavnic bodo predstavljeni in obravnavani praktični primeri, ki jih bo pripravila predavateljica oz. lahko tudi primeri, izpostavljeni s strani udeležencev delavnice.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Potek izobraževalnega programa

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za nevarne kemične snovi.
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo 6  pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovori na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Vsak udeleženec bo po prvi delavnici v svojem podjetju samostojno izdelal oceno tveganja za nevarno kemično snov po lastnem izboru. Pomagal si bo z navodili za izdelavo in primerom, predstavljenim na prvi delavnici. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Dostop do kontrolne mape svetovalca za kemikalije se nahaja na portalu e-Okolje. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Certifikat Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za nevarne kemične snovi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku boste prejeli po pošti. Prejeli ga boste po opravljenem zaključnem testu.

  Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.