Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024
229,00  (DDV ni vštet v ceno) Dodaj v košarico

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024

E-izobraževanje

229,00  (DDV ni vštet v ceno)

Datum izvedbe: Dostopno takoj
Kraj izvedbe:Spletna učilnica

 

Sistematično skozi postopke ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev tudi na podlagi konkretnih primerov iz prakse.

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Tudi v letu 2024 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti  ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil  sicer spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Rok za izvedbo ocenjevanja pa se ni spremenil in je treba delovno uspešnost  javnih uslužbencev  še vedno oceniti in določiti ocene do 15. marca. Pri obeh postopkih pa se še vedno pojavljajo nepravilnosti in napake, na katere opozarja tudi inšpekcija za sistem plač v javnem sektorju, na neenako obravnavo, kljub enotni pravni podlagi, pa opozarjajo tudi zaposleni sami. Vse to pa lahko vpliva tudi na medsebojne odnose in s tem tudi na uspešnost opravljanja dela, zato je pomembno, da postopke izvedemo skladno s predpisi.

Aktivnosti v zvezi s tem se torej začnejo v januarju in se proti koncu koledarskega leta zaključijo najprej s  preverjanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje in nato z izplačilom iz naslova napredovanja pri plači za mesec december. Zato je nujno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter se seznanite z novostmi na tem področju.

Na e-izobraževanju predavateljica predstavlja veljavno ureditev ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev in vas posebej opozarja na morebitne spremembe.  Tako boste lahko razjasnili dileme, zato vas vabimo, da se prijavite. Svoja vprašanja iz vsebine lahko pošljete naknadno in prejeli boste pisni odgovor.


Na e-izobraževanju obravnavamo: 

 • aktualne pravne podlage, ki urejajo ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • postopek letnega ocenjevanje delovne uspešnosti;
 • kriterije za ocenitev javnega uslužbenca,
 • napotke, kdaj javnega uslužbenca oceniti in kdaj ne,
 • do kdaj je treba izvesti ocenjevanje,
 • pravno varstvo javnih uslužbencev v zvezi z oceno,
 • kako poteka preizkus ocene delovne uspešnosti,
 • kateri pogoji za napredovanje v višji plačni razred morajo biti izpolnjeni,
 • kako se šteje napredovalno obdobje javnega uslužbenca in v katerih primerih se to prekine,
 • kako in do kdaj se ugotavlja izpolnjevanja pogojev za napredovanje,
 • kdaj javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoje, napredujejo,
 • kako poteka napredovanje javnih uslužbencev iz plačne skupine B (direktorji, ravnatelji);
 • katere so najpogostejše napake in dileme iz prakse ocenjevanja in napredovanj javnih uslužbencev …

Namen e-izobraževanja

V okviru e-izobraževanja vas želimo seznaniti z bistvenimi spremembami za pravilno upoštevanje vseh zakonskih podlag pri ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev ter pri določanju plač ob prerazporejanju in napredovanju. Posnetek si lahko ogledate v času, ki si ga sami izberete, na voljo vam je tri mesece. Spletna učilnica s posnetkom in gradivi je dostopna preko vseh naprav. Prav tako lahko pošljete svoje vprašanje iz prakse in prejeli boste konkretni pisni odgovor.


Komu je namenjeno? 

Vodjem organizacij javnega sektorja, računovodjem ter vsem, ki se v organizacijah javnega sektorja ukvarjate s pripravo podatkov za ocenjevanje, z ocenjevanjem javnih uslužbencev in pripravo sklepov o napredovanju.


Program

 • Aktualne pravne podlage, ki urejajo ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • postopek letnega ocenjevanje delovne uspešnosti;
 • kriterije za ocenitev javnega uslužbenca,
 • napotke, kdaj javnega uslužbenca oceniti in kdaj ne,
 • do kdaj je treba izvesti ocenjevanje,
 • pravno varstvo javnih uslužbencev v zvezi z oceno,
 • kako poteka preizkus ocene delovne uspešnosti,
 • kateri pogoji za napredovanje v višji plačni razred morajo biti izpolnjeni,
 • kako se šteje napredovalno obdobje javnega uslužbenca in v katerih primerih se to prekine,
 • kako in do kdaj se ugotavlja izpolnjevanja pogojev za napredovanje,
 • kdaj javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoje, napredujejo,
 • kako poteka napredovanje javnih uslužbencev iz plačne skupine B (direktorji, ravnatelji);
 • katere so najpogostejše napake in dileme iz prakse ocenjevanja in napredovanj javnih uslužbencev …

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

   Avtorji

   Štefka Korade Purg

   Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

   Splošni pogoji

   Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.