Od sodelavca do vodje – trening veščin

Enodnevni seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V zadnjih letih smo izvedli več ponovitev programa Od sodelavca do vodje. Na številne pobude udeležencev po ponovnem srečanju in poglobitvi bolj aktualnih vsebin smo se odzvali s pripravo enodnevne delavnice.

Poglobljena nadaljevalna delavnica je namenjena vsem, ki želite veščine in znanja iz izobraževalnega programa nadgraditi oziroma osvežiti ter izostriti njihovo uporabo v praksi. Delavnica je zasnovana praktično in zajema realne delovne situacije. Z večkratnim stikom z vsebino pa vam želimo omogočiti tudi lažje »upravljanje« zahtevnejših sodelavcev oz. situaciji.

Komu je seminar namenjen?

Udeležencem programa Od sodelavca do vodje.

 

Pred delavnico s treningom udeleženci izpolnite vprašalnik o uporabi veščin v praksi. Na treningu na primeru različnih delovnih situacij prevetrimo usvojeno znanje in ga uporabimo v bolj kompleksnih situacijah. Obstoječe znanje nadgradimo z novimi pristopi na področjih:

 • identitete vodje in samozavesti v vodenju,
 • komuniciranja in motiviranja,
 • podajanja povratne informacije in
 • upravljanja konfliktov

Vsebina delavnice:

Ponovitev vsebin I. modula z igro Kdo želi biti milijonar

Prepoznavanje SDI profilov sogovornikov: osvežitev + vaja v parih

Nadgradnja vsebine:

 • • pogajanja v vodenju
 • • 3 temeljni stebri pogajanj (poslušati, vprašati, upravljanje ugovorov)
 • • Pogajalske tehnike in zmagaš-zmagam (win-win) pristopi v pogajanju
 • • Kdaj in kako uporabiti pogajanja v vodenju
 • • samozavest v vodenju
 • • Power- posing
 • • sidranje

Trening pridobljenih veščin v praksi: igra vlog, študija primera

 

Avtorji

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”