fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Odpadki v zdravstvu in primer dobre prakse

Seminar
Ura: –

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POSEBEJ ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ:
Specifike ravnanja z odpadki v zdravstvu

Na področju ravnanja z odpadki se zdravstveni delavci srečujete z zapleteno okoljsko zakonodajovisokimi stroški ravnanja z odpadki, težavami pri motiviranju zaposlenih, da odpadke ločujejo, težavami glede razvrščanja odpadkov itd.

Bolnišnice, zdravstveni domovi, ambulante, domovi za ostarele in ostale zdravstvene institucije morate, kot navaja aktualna Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) do 31. marca 2016 pripraviti in oddati poročilo o ravnanju z odpadki za leto 2015.

Posebej za potrebe zdravstvenih organizacij organiziramo praktičen seminar, kjer boste laže prišli do rešitev.

Seminar je namenjen:

Pooblaščencem za varstvo okolja in odgovornim za ravnanje z odpadki v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, domovih za ostarele in vsem, ki jih to področje zanima.

Z udeležbo na tem seminarju boste:

 • prejeli usmeritve o ravnanju s posameznim odpadkom iz zdravstva v skladu z zakonodajo in okoljskimi standardi;
 • odpravili dvome glede razvrstitve posameznega odpadka;
 • spoznali praktičen primer vodenja evidenc in poročanja;
 • prejeli odgovore na konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem! Vprašanja nam že sedaj pošljite na: [email protected].

Kratek pregled vsebine seminarja

 • Pregled vseh odpadkov, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti
 • Pregled zakonodaje na področju ravnanja z odpadki v zdravstvu
 • Vrste odpadkov v zdravstvu
 • Splošne zahteve za ravnanje z odpadki
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Obvezna dokumentacija
 • Vodenje evidenc
 • Poročanje o količinah nastalih odpadkov – do 31.3.
 • Izdelava načrta o gospodarjenju z odpadki
 • Obveznosti povzročiteljev odpadkov
 • Cilji ravnanja z odpadki iz zdravstva
 • Opis odpadkov iz zdravstva
 • Načini ravnanja z odpadki v zdravstvu (skupina »18«)
 • Zbiranje, prevoz in skladiščenje odpadkov iz zdravstva
 • Ločevanje in gospodarjenje z odpadki iz zdravstva – praktičen primer
 • Odgovori na vprašanja

Avtorji

mag. Jana Blatnik Mihovec

Zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na področju ravnanja z odpadki.

Saša Jazbinšek

Zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na področju ravnanja z odpadki.