Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju, s poudarkom na vodenju postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Natančno predstavljene in razložene pravne podlage za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju in posebej izpostavljene posebnosti vodenja postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Izkoristite konkretne rešitve in praktične napotke, ki vam jih bo predstavila strokovnjakinja:

Mojca Ramšak Pešec, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi, strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja, vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.


5 ključnih koristi za udeležence:

 • Udeležencem praktičnega seminarja bodo natančno predstavljene in razložene pravne podlage za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju.
 • Posebej bodo izpostavljene posebnosti vodenja postopka odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru, da gre za delodajalca, ki je državni organ ali občina.
 • Predstavljena bo tudi najnovejša sodna praksa glede različnih načinov prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju.
 • Udeleženci bodo prejeli tudi odgovore na njihova vprašanja ali primere iz njihove prakse.
 • Udeleženci prejmejo tudi vzorce akta v postopku redne odpoved pogodbe o zaposlitvi in v postopku izredne odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Vprašanja nam lahko pošljete že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.[email protected]

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Program praktičnega seminarja:

 • Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi in opozorila na posebnosti v javnem sektorju
 • Posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Obveznosti pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Pravilen postopek vodenja postopka prenehanja pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
 • Vodenje postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in obveznosti delodajalca v teh postopkih
 • Vodenje postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in obveznosti delodajalca v teh postopkih
 • Kdaj preneha pogodba o zaposlitvi v javnem sektorju po samem zakonu
 • Ali tudi v javnem sektorju lahko preneha pogodba o zaposlitvi po samem zakonu
 • Varovane kategorije zaposlenih v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Uveljavljanje pravnega varstva v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Odpovedni roki pri različnih vrstah odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Pravica do odpravnine pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi v javnem sektor.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.