Odškodninska, prekrškovna in kazenska odgovornost delodajalcev

Enodnevni seminar
Avtorji:Miha Šercer

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

»ZZZS je upravičen do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko – sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi predpisani ali odrejeni za varnost zaposlenih.«

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 25. 2. 2016

Zadnjih nekaj let Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vse bolj temeljito uveljavlja regresne zahtevke, pravijo delodajalci. Povračila škod utegnejo ogroziti manjša podjetja, opozarjajo, saj ni zgornje meje za odškodnine in tudi ne razlikovanja glede na to, ali je neka škoda nastala zaradi malomarnosti ali zaradi naključja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2014 izterjal za 1,46 milijona evrov škodnih zahtevkov, vložil jih je 410 v vrednosti 2,62 milijona evrov …

Vir: Finance

Naraščajoč trend uspešno zaključenih regresnih, odškodninskih in tudi kazenskih zahtevkov, vas kot delodajalca sili k vzpostavitvi in izvajanju ukrepov, ustreznemu sistemu pooblastil in odgovornosti ter zavarovanju dokazov.

Pravočasno pridobite informacije, kako ravnati in kako se v največji možni meri zaščititi. Posebej za vas jih bomo podali na praktični delavnici:

Komu je praktična delavnica namenjena?

Seminar je namenjen lastnikom podjetij, direktorjem in drugim odgovornim osebam v podjetju, strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, pravnikom, svetovalcem za skladnost poslovanja in vsem drugim, ki jih ta tematika zanima.

Ukrepajte preventivno in pravočasno!

Koristi praktične delavnice:

 • zaščitili se boste pred morebitno odškodninsko, prekrškovno ali celo kazensko odgovornostjo,
 • odgovorili in pojasnili vam bomo, ali delodajalci res odgovarjajo ne glede na krivdo,
 • vedeli boste, kako urediti področje varnosti in zdravja pri delu in preprečevanje mobinga – predstavljena bosta preverjena modela urejenosti teh dveh področij,
 • dobili boste odgovore na vaša konkretna vprašanja. Že sedaj nam jih pošljite na naslov: [email protected].

Kratek pregled vsebine delavniceV zvezi s čim je lahko podana odgovornost delodajalcev?

 • poškodbe pri delu,
 • mobing,
 • diskriminacija,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • kršitev pravic delavcev in kandidatov,
 • škoda povzročena tretjim osebam.

Kakšne so lahko posledice?

 • odškodnina,
 • regresni zahtevki,
 • kazenska odgovornost: prepoved opravljanja dejavnosti/funkcije,
 • prekrškovna odgovornost (globe),
 • kdo vse so lahko odgovorne osebe?

Kako se učinkovito zaščititi pred odgovornostjo?

 • vzpostavitev ustreznih ukrepov in njihovo izvajanje,
 • ustrezen sistem pooblastil in odgovornosti,
 • zavarovanje dokazov.

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.