Odvetnik odgovarja: Odpoved pogodbe o zaposlitvi v povezavi z interventno zakonodajo

Online seminar v živo
Avtorji:Tanja Bohl

226,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zaradi aktualnih kriznih razmer se številni delodajalci soočajo z bistveno zmanjšanim obsegom poslovanja, pri čemer bodo vsaj nekateri primorani tudi k odpuščanju delavcev. Zato je dobro poznati osnovne značilnosti postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi, predvsem odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi vrstami odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter vam tudi preko sodne prakse približali pravilno izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Prizadevali si bomo odgovoriti predvsem na naslednja vprašanja:

 • Kdaj, kako, pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in na kaj vse mora biti pozoren?
 • Kakšne so obveznosti delodajalca in kakšne pravice delavcev (vključno s pravicama delavca do odpovednega roka in odpravnine v skladu z ZDR-1)?
 • Na kaj vse mora biti delodajalec pozoren pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če je koristil oz. koristi ukrepe na podlagi interventnih zakonov?
 • Kako se delodajalec izogne neprijetnim protiukrepom s strani delavca?
 • Katere napake delodajalci pogosto zagrešijo pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

Z online seminarjem v živo vas želimo seznaniti predvsem z bistvenim zakonskim okvirjem za različne možne odpovedi pogodb o zaposlitvi. Predstavljeni bodo različni primeri iz prakse oz. bodo podani praktični napotki, ki bodo delodajalcem v pomoč pri vodenju različnih postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi. Pri tem bo predavateljica predstavila tudi, kako lahko trenutne razmere vplivajo na podajo odpovedi pogodb o zaposlitvi – ali lahko pomenijo odpovedni razlog ter, kako vplivajo na sam postopek podaje odpovedi.


Ob pričetku online seminarja prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja:

 • online dokumentacija z navodili za pripravo posamezne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • vzorci posameznih odpovedi (pripravila odvetnica, Tanja Bohl) ter
 • reševanje praktičnega primera odpovedi pogodbe o zaposlitvi preko aplikacije ForumPlay.

S prijavo na online seminar v živo pridobite:

 • natančne obrazložitve postopkov odpovedi po ZDR-1
 • natančna navodila za izpeljavo posameznih postopkov odpovedi
 • praktične primere in sodno prakso, za dosledno izvajanje

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je institut, ki lahko povzroči prenehanje delovnega razmerja, zaradi česar je na področju delovnih razmerij izjemno pomemben, zaradi svojega pomena pa tudi natančno zakonsko urejen.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa različne tipe odpovedi pogodb o zaposlitvi, možne odpovedne razloge, sam postopek podaje, roke, v katerih je odpoved pogodbe o zaposlitvi mogoča, njeno vsebino in ostala vprašanja povezana z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanjem delovnega razmerja. Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki bo prestala tudi morebiten test pred sodiščem, je bistveno, da delodajalec zakonskim določbam tudi dosledno sledi.

Avtorji

Tanja Bohl

Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.