Okoljska zakonodaja 2023

Online seminar v živo
Predavatelji:mag. Tanja Bolte

Brezplačno

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

Kratek seminar o predvidenih zakonodajnih spremembah v 2023

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Okoljska zakonodaja 2023

Kratek seminar o predvidenih zakonodajnih spremembah v 2023 z mag. Tanjo Bolte z Ministrstva za okolje in prostor


Online seminar v živo je za naročnike paketa OPTIMUM na portalu e-Okolje brezplačen.

Že v letu 2022 smo na okoljskem področju doživeli »pravi zakonodajni cunami«; z Ministrstva za okolje in prostor pa veliko novega napovedujejo tudi za leto 2023!

Okoljska zakonodajaGlavne spremembe v letu 2022 so bile:
• sprejeti Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29.3.2022);
• sprejeta Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije – IED Uredba (Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13.5.2022);
• sprejeta Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/2022 z dne 31.5.2022);
• sprejeta Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16.9.2022);
• sprejeta Uredba o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov na okolje – SUP uredba (Uradni list RS št. 132/22 z dne 14.10.2022).

V PRIPRAVI in sprejem za leto 2023 pa so:
• Spremembe uredb zaradi sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (odpadna embalaža, odpadne gume, odpadne baterije in akumulatorji, odpadna električna in elektronska oprema, izrabljena vozila);
• Kavcijski sistem;
• Uredba o območjih z okoljskimi omejitvami;
• Uredba o merilih za prenehanje statusa odpadka in več.


Program:

10.00 – 10.40 glavne okoljske spremembe v 2022 in napovednik sprememb v 2023
10.40 – 11.00 razprava ter odgovori na vprašanja


Komu je seminar namenjen?

Skrbnikom varstva okolja, odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, pooblaščencem za varstvo okolja in vsem, ki ste v vašem podjetju oz. organizaciji odgovorni za ravnanje z odpadki.


Dodatno:

Prejmete POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Predavanje bo posneto in si boste posnetek lahko naknadno ogledali.


Reference predavatelja:

Tanja Bolte

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo RS za okolje in prostor

Med letoma 2014 in 2019 je bila generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu RS za okolje in prostor, od junija 2022 pa je na tem direktoratu zaposlena kot v. d. generalnega direktorja.

Kot svoje strokovne kompetence lahko našteje: dobro poznavanje procesa kontrole (izkušnje z notranjim in zunanjim presojanjem sistemov ISO 9001 in ISO 17025 – pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Objavila je kar nekaj strokovnih člankov in sodelovala v različnih publikacijah v zvezi z okoljem.
Med glavna vodila uvršča timsko delo in organiziranost v samem delovnem okolju. Pomembna sta ji učinkovito posredovanje informacij in komunikacija, ki je ključnega pomena za učinkovitost v delovnem okolju.
Dodatna izobraževanja: nastopanje v javni upravi, osnove učinkovitega javnega govorjenja in nastopanja, tečaji tujih jezikov, organizacija in delo podrejenih …
Prosti čas izkoristi za družino in prijatelje. Rada kolesari, teče in prebere dobro knjigo.


Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Predavatelji

mag. Tanja Bolte

Mag. Tanja Bolte je po končani srednji šoli nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, ki ga je leta 1997 tudi uspešno končala. Leta 2005 je uspešno zaključila magisterski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (sedaj Agencija RS za okolje). Na Agenciji za okolje je vodila Sektor za kakovost zraka. Delo je obsegalo predvsem vodenje merilne mreže kakovosti zraka, uvajanje novih meritev, sodelovanje pri strokovnih stališčih glede zakonodaje, ki pokriva področje kakovosti zraka, sodelovanje v mednarodnih javnih simpozijih, ter delo na področju EU v Bruslju. Poleg domačih projektov je bila vodja dveh mednarodnih projektov, ki jih je Agencija prijavila in kateri so bili uspešno zaključeni. 01.06.2013 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je zasedla delovno mesto namestnice Direktorata za okolje. S 01.08.2013 je prevzela vodenje Sektorja za vode na istem ministrstvu. S 01.01.2014 je prevzela mesto generalne direktorice Direktorata za okolje. Kot strokovne kompetence lahko našteje sledeče: dobro poznavanje procesa kontrole (pridobljene izkušnje z notranjim in zunanjim presojevalcem sistema ISO 9001 in ISO 17025 - pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Ima objavljenih kar nekaj strokovnih člankov in sodelovanj v različnih publikacij s področja okolja. Glavno vodilo ji je timsko delo in organiziranost v samem delovnem okolju. Pomembno ji je učinkovito posredovanje informacij in komunikacija, ki je ključnega pomena za učinkovito delo v samem delovnem okolju. Dodatna izobraževanja: nastopanje v javni upravi, osnove učinkovitega javnega govorjenja in nastopanja, tečaji tujih jezikov, organizacija in delo podrejenih, ... Prosti čas izkoristi za družino in prijatelje. Rada kolesari, teče in prebere dobro knjigo.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.