Osnovna sredstva: računovodski in davčni vidik obravnave
Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine: računovodski (SRS in MRSP) in davčni vidik obravnave
1.090,00  981,00  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 23. 4. 2024) Dodaj v košarico

Izkoristite hitri popust!

Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine: računovodski (SRS in MRSP) in davčni vidik obravnave

Izobraževalni program

981,00  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 23. 4. 2024)

-10%
Datum izvedbe: Od 21. 5. do 31. 5. 2024
Kraj izvedbe:Na lokaciji in preko spleta

 

Računovodske odločitve in davčni učinki nabave, vrednotenja in prodaje osnovnih sredstev ter naložbenih nepremičnin. 

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Pravilno evidentiranje, obračunavanje in informiranje poslovodstva o stanju opredmetenih osnovnih sredstev pomembno vpliva na poslovne odločitve in nadaljnji razvoj, kakor tudi na sedanje rezultate poslovanja podjetja.

Ne samo, da morate na vsa ta in podobna vprašanja poznati odgovore, morate jih znati tudi utemeljiti.

 • Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja?
 • Kakšna so pravila za amortiziranje, za vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve?
 • Kako poknjižiti dogodke vezane na osnovna sredstva (inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev, odpisi …)?
 • Katero obvezno metodo vrednotenja uporabiti?
 • Katere so posebnosti obravnave naložbenih nepremičnin
 • Kaj z drobnim inventarjem?
Osnovna sredstva

Komu je izobraževalni program namenjen?

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj na področju računovodske obravnave in vodenja osnovnih sredstev.

Na izobraževalni program vabimo:

 • Vodje računovodstva
 • vodje financ,
 • vodje računovodskih servisov,
 • računovodje,
 • samostojne podjetnike,
 • programerje računovodskih programov,
 • vse, ki jih tematika zanima.

Vsebina izobraževanja:

Udeleženci prejmejo dostop do portala Računovodski praktikum.

Trajanje: od 9.15 do 13.15

Delavnica na lokacija Domžale

Pridržujemo si pravico do spremembe izvedbe prve delavnice v online obliko.


 • Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev po SRS 2 (2016) in MRSP.
 • Razumevanje posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1 (2016) in MRSP.
 • Kalkulacija nabavne cene neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev?
 • Računovodski in davčni vidik metod amortiziranja ter določanja amortizacijskih stopenj.
 • Osnovna sredstva manjše vrednosti (vodenje, amortizacija in davčni vidik).
 • Metode vrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Pravilnik o računovodstvu in opredeljene vsebine v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Stroški vzdrževanja in naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
 • Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva.
 • Računovodski in davčni vidik oslabitve in okrepitve neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Prodaja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (DDV in DPN).
 • Izgradnja zgradbe v lastni režiji ter stališče DDV ali DPN.
 • Kalkulacija nabavne vrednosti zgradbe v lastni režiji.
 • Prenos zgradbe v uporabo, naložbeno nepremičnino ali prodajo.
 • Nabava opredmetenih osnovnih sredstev s pomočjo javnih razpisov in subvencij.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

 • Inventurne razlike neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Donacije v obliki opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Nakup neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev z vidika najemov (poslovni, finančni).
 • Računovodski in davčni vidik finančnega in poslovnega najema (stroški).
 • Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva dana v najem (poslovni, finančni).
 • Davčne olajšave za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Opredelitev naložbenih nepremičnin po SRS 6 (2016).
 • Nakup naložbene nepremičnine ali izdelava v lastni režiji.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

 • Metode vrednotenja naložbenih nepremičnin.
 • Računovodski in davčni vidik obračuna amortizacije naložbenih nepremičnin.
 • Računovodski in davčni vidik oslabitve in okrepitve naložbenih nepremičnin.
 • Prenos zgradb med naložbene nepremičnine ali na zalogo za prodajo.
 • Prodaja naložbenih nepremičnin (DDV ali DPN).
 • Stroški naložbenih nepremičnin (računovodski in davčni vidik).
 • Stroški poslovnih prostorov in prostorov danih v najem.
 • Davčni vidik neaktivnih opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.
 • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse


Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Prednost izobraževalnega programa je edinstven preplet interaktivnih delavnic, strokovnega portala in dodatnega gradiva, ki vam omogoča poglobljen vpogled v tematiko in širok nabor informacij in znanj. Tudi po zaključenem seminarju imate možnost postaviti vprašanje predavateljem.


Dodatno vam zagotovimo:

Po končanem izobraževanju boste zagotovo:

 • poznali računovodski in davčni učinek nabave, vrednotenja in prodaje osnovnih sredstev na rezultat podjetja;
 • zakonodajno skladno knjižili vse dogodke povezane z osnovnimi sredstvi;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • znali pravilno svetovati poslovodstvu in naročnikom;
 • dobili odgovore na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Predavateljica:

Lidija RobnikDr. Lidija Robnik

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd.

Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.


Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete potrdilo

Certifikat Forum Akademije je izdan po izvedenem izobraževalnem programu.  Certifikat bo obogatil vašo personalno mapo in CV.


Preverite še ostala izobraževanja s področja – Računovodstvo in finance. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Spletna učilnica

 

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.