fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Performance management – upravljanje z uspešnostjo

Delavnica
Ura: –
Strokovnjaki:

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Učinkovit Performance management je ključnega pomena za delovanje vsakega podjetja. S formalnimi in neformalnimi procesi mu pomaga svoje zaposlene, vire in sisteme uskladiti tako, da izpolnjujejo svoje strateške cilje. Deluje tudi kot »nadzorna plošča«, saj zagotavlja zgodnje opozorilo o morebitnih težavah, in omogoča vodjem, da vedo, kdaj morajo narediti prilagoditve, da podjetje ohranja pravo smer.

Vir: McKinsey.com


Da boste vi in vaša ekipa tudi v 2021 ohranjali pravo smer, vas vabimo na praktično delavnico.

Pomembno: Online izobraževanja v živo spremljate preko lastnega računalnika/tablice/pametnega telefona, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta. Omogočena je nemotena interakcija ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).


Koristi

 • Spoznali boste, kaj je bil Performance Management v preteklosti ter kaj pomeni v današnjem času in za prihodnost,
 • izvedeli boste, kako učinkovito postaviti sistem določanja ključnih delovnih področij (fokusnih točk) – zase in za sodelavce,
 • naučili se boste ključnih principov agilnega ciljnega vodenja za dosego želenih rezultatov, ki jih boste lahko neposredno uporabljali v vaši organizaciji,
 • spoznali boste, kako zagotoviti primeren in učinkovit informacijski tok za doseganje zastavljenih ciljev,
 • vedeli boste, kako v sklopu Performance Managementa tudi ustrezno nagrajevati in dvigovati zavzetost hierarhično podrejenih sodelavcev,
 • spoznali boste, kako nam Performance Management pomaga pri učinkovitem strateškem razvoju organizacije in ključnih kadrov,
 • izvedeli boste, katere ključne kompetence bomo v Sloveniji potrebovali v bližnji prihodnosti za doseganje vrhunskih rezultatov!

Vsebina

 • Dobre prakse Performance Managementa v preteklosti in danes ter v katero smer gre trend v prihodnosti.
 • Gradniki in principi sodobnih praks Performance managementa v organizacijah.
 • Določanje realnega stanja različnih delovnih področij, koliko odstopajo od zastavljenih ciljev, kakšne so posledice.
 • Sodobno voditeljstvo – usklajevanje pričakovanj med sodelavci in hierarhičnimi nivoji.
 • Neposreden vpliv internega komuniciranja na uspešnost zaposlenih.
 • Vzpostavitev organizacijske kulture učinkovitosti (vpliv na zavzetost zaposlenih).
 • Sodobni principi nagrajevanja, za doseganje zastavljenih ciljev.
 • Upravljanje ključnih kadrov = strateški razvoj organizacije.
 • Top 5 kompetenc (na podlagi večletne analize in trenda prihodnosti), ki jih bomo morali razviti v vsaki slovenski organizaciji.

Avtorji

Luka Škrjanc

Luka ŠkrjancLuka Škrjanc je strokovnjak za Performance Management z večletnimi praktičnimi izkušnjami v slovenskih podjetjih in tujih korporacijah. Skrbi za implementacijo učinkovitih rešitev v prakso – za doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Vodi transformacijske procese za organizacije in vodje, ki se soočajo z izzivi preoblikovanja svojih organizacij ali timov. Deluje kot svetovalec za visoki in srednji management. Na področju poslovnega svetovanja deluje že več kot 15 let, v različnih poslovnih panogah tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Njegovo delovanje temelji na lastnih izkušnjah, ki jih je pridobil z uspešnim vodenjem timov na različnih poslovnih področjih in nenehnim pridobivanjem znanj. Verjame v doseganje ciljev s prepletanjem različnih (primernih) izkušenj, zagotavljanjem ustrezne delovne klime (kulture), usmerjenim učenjem ter natančnim razvojem.  Temeljno vodilo pri tem pa sta praktičnost in največja možna stopnja simplifikacije rešitev (common sense -  zdrava pamet), kjer in če je to možno.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.