fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Posebnosti računovodenja v javnem sektorju s poudarkom na obračunu plač in drugih prejemkih

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zagotovo vas zanimajo odgovori na vprašanja, kot so:

 • Kdaj bodo vidni finančni učinki napredovanj v letu 2015 glede na dosežen dogovor s socialnimi partnerji?
 • Katera povračila, povezana z delom, lahko prejme javni uslužbenec in kakšna je njihova višina?
 • Kako obračunavati prejemke iz drugega pogodbenega razmerja (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnina …) in kdaj se lahko ta razmerja sklenejo – konkurenčna klavzula?
 • Kaj je javna in tržna služba pri posrednem proračunskem uporabniku ter njun računovodski in davčni vidik?
 • Katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta?
 • Kako določiti letne cilje in njihovo merjenje?

Izobraževalni program je zastavljen tako, da boste zagotovo:

 • vedeli, katere so zakonske novosti v letu 2015, ki jih morate upoštevati pri vašem delu,
 • pravilno izpeljali postopek napredovanj in pravilno obračunali nove plače zaposlenih,
 • poznali računovodski in davčni vidik javne in tržne službe pri proračunskem uporabniku ,
 • vedeli, katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta,
 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse – že sedaj jih lahko pošljete na: [email protected].

Dodatne ugodnosti

 • 10 % popusta na vsakega dodatnega udeleženca iz istega podjetja.
 • Kotizacija vključuje udeležbo na dveh delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, seminarsko gradivo, priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem v tiskani in digitalni obliki in zagotovljeno parkirno mesto
 • V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz istega podjetja/ustanove priznamo 10 % popust na vsakega dodatnega udeleženca.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

Program sestavljajo 3 moduli:
 • dve interaktivni praktični delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Računovodski praktikum.
Potek izobraževanja
 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Računovodski praktikum boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do 30. junija 2015.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za računovodenje in obračun plač v javnem sektorju kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
Program je namenjen

Računovodskim delavcem javnega sektorja, direktorjem in vodjem javnih zavodov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

 

Vsebina

 • Zaposlitev ali drugo pogodbeno razmerje,
 • napredovanje v letu 2015 glede na dosežen dogovor s socialnimi partnerji, kako je z aneksi za delavce, ki napredujejo,
 • ali lahko izplačujemo delovno uspešnost v letu 2015,
 • regres za letni dopust – posebnosti v letu 2015,
 • vrste odpravnin in njihova obdavčitev,
 • katera povračila lahko ima javni uslužbenec in njihova višina,
 • prejemki iz drugega pogodbenega razmerja- konkurenčna klavzula (avtorski honorar, podjemna pogodba, sejnine …),
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj …

 • Uvod – računovodstvo v praksi,
 • knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij,
 • posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike,
 • poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja,
 • poslovno in letno poročilo,
 • potrebne računovodske informacije za direktorja,
 • rezultat poslovanja,
 • posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih,
 • vodenje računovodstva v društvih,
 • zakonske spremembe …

 • Obračun plače javnega delavca,
 • kaj je javna in tržna služba pri posrednem proračunskem uporabniku računovodski in davčni vidik,
 • sodila za razmejitev splošnih stroškov – kako si jih določimo in kje morajo biti zapisana,
 • program dela ter finančni načrt: naloge in odgovornosti pripravljavcev,
 • povezanost finančnega načrta z letnim poročilom: določanje ciljev in njihovo merjenje,
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj …

 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti do 30. junija 2015.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za računovodenje in obračun plač v javnem sektorju v slovenščini in angleščini.

Avtorji

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja in v soavtorstvu pripravila komentar k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.