fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Posebnosti računovodenja za društva

Online seminar v živo
Ura: 10.00 – 13.15

226,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Društvo ali zasebni zavod sta v svoji osnovi nepridobitni organizaciji. Namen takih organizacij je delovanje za splošno družbeno korist. Njihova posebnost je, da si lastniki ne smejo izplačevati dobička. V Sloveniji je množica prostovoljnih društev, ki delujejo na podlagi prostovoljnega dela članov in katerih glavni namen je druženje, tradicija, skupno preživljanje prostega časa in reševanje skupnih težav.

Največje napake, ki jih delajo v društvih so, da so njihove evidence osnovane na prepričanju, da je društvo po statusu ustanovljeno za nepridobitno dejavnost, saj menijo, da so vsi njegovi prihodki nepridobitni in jih lahko izvzamejo iz davčne osnove ter jim zanje ni treba obračunati in plačati davka.

Predsedniki društev bi se morali zavedati, da za zakonito delovanje društva odgovarjajo s vsem svojim premoženjem, zato se od njih pričakuje odgovorno vodenje in da vedo, komu bodo zaupali vodenje računovodska društva, ki ga predstavljajo in vodijo.

Pridobili, razširili in utrdili boste računovodska znanja ter posebnosti za pravilno izvajanje računovodenja za društva. Dobili boste konkretna pojasnila predavateljice in odgovore na vaša vprašanja.


Online seminar spremljate preko lastnega računalnika, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica bo nanje odgovarjala sproti ali na koncu. Vprašanja nam pošljite vnaprej – na naslov: [email protected]

Seminar je namenjen računovodjem in knjigovodjem, ki vodijo računovodstvo društev, predsednikom in blagajnikom društev ter vsem, ki jih tematika zanima.

 1. Posebnosti pri ustanavljanju društva ali zavoda
 2. Delitev delovanja na nepridobitno in pridobitno dejavnost
 3. Vodenje poslovnih knjig v društvu (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) ter Pravilnik o računovodenju
 4. Stroški/odhodki in prihodki v društvu
 5. Vodenje evidenc nabave opredmetenih osnovnih sredstev, zalog terjatev in obveznosti
 6. Blagajniško poslovanje društva
 7. Inventura sredstev in obveznosti do virov sredstev in popisne razlike
 8. Problemi vodenja računovodstva v društvih in pomen SRS 33 (2016)
 9. Vsebina in rok za oddaje letnega poročila
 10. Vrste izplačil članom društva
 11. Primeri knjiženj določenih poslovnih dogodkov
 12. Odgovori na vprašanja udeleženk in udeležencev

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

Lidija RobnikLidija Robnik doc. dr. je samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

univ. dipl. ekon.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.