fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Postopki oddaje javnega naročila – praktični nasveti

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.15
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V praksi pravila, ki določajo, kdaj uporabiti določen postopek oddaje javnega naročila, kateri pogoji morajo biti pri tem izpolnjeni, katere so posebnosti posameznih postopkov, katere so odgovornosti naročnikov, pravice ponudnikov, niso vedno zelo enostavna. V seriji izobraževanj, ki jih s ciljem takojšnje seznanitve z aktualnimi rešitvami najpomembnejših dilem redno izvajamo za koordinatorje javnih naročil, vas vabimo strokovni seminar.

 

Komu je seminar namenjen?

Vsem, ki sodelujete v postopkih javnega naročanja: pri naročnikih (javni sektor) in ponudnikih (podjetja, ki sodelujejo na razpisih).

Strokovni seminar zagotavlja praktične odgovore na trenutno najaktualnejša vprašanja vodenja najpogostejših vrst postopkov javnega naročanja:

 • Evidenčni postopek
 • Postopek naročila male vrednosti
 • Konkurenčni postopek s pogajanji
 • Postopek s pogajanji brez predhodne objave

Program seminarja

1. del: Evidenčni postopek (mag. Marija Bukovec Marovt)

 • Kdaj se evidenčni postopek lahko uporabi
 • Kako se uporabljajo temeljna načela javnega naročanja
 • v evidenčnem postopku
 • Kako je z uporabo določb ZJN-3
 • Pravno varstvo, prekrški zaradi drobljenja, korupcijska
 • tveganja

2. del: Postopek naročila male vrednosti (Milan Železnik)

 • Kdaj lahko naročniki uporabijo postopek za NMV
 • Vsebina RD za naročila malih vrednosti
 • Posebnosti postopka

3. del: Konkurenčni postopek s pogajanji (Milan Železnik)

 • Pregled primerov, v katerih ta postopke lahko
 • uporabimo
 • Potek in faze postopka
 • Vsebina razpisne dokumentacije za prvo fazo postopka
 • Vsebina razpisne dokumentacije za drugo fazo
 • postopka
 • Uporaba tega postopka v primerih neuspešno
 • zaključenega odprtega ali omejenega postopka

4. del: Postopek s pogajanji brez predhodne objave (mag. Marija Bukovec Marovt)

 • Pogoji za izvedbo in postopkovna pravila
 • Odgovornost naročnika, pravice ponudnikov

Avtorji

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.