narocila-male-vrednosti-in-evidencna-javna-narocila
Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila – od razpisa do izvedbe
298,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila – od razpisa do izvedbe

Online postopkovna mapa

298,00  DDV ni vštet v ceno

 

Obvezen pripomoček za pravilno izvedena javna naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila – mapa s pisnimi navodili in video napotki za naročnike in ponudnike!

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila

Od razpisa do izvedbe


V letu 2021 je 2182 naročnikov oddalo po vrednosti največ javnih naročil do sedaj. Skupaj z evidenčnimi naročili je bilo oddanih javnih naročil za 7.676.933.142 evrov.

Pri več kot polovici postopkov (51,03 %) oddanih naročil je bil uporabljen postopek naročila male vrednosti. Skupna vrednost je teh je 498.882.390 ali 9,58 % vrednosti od več kot 7 milijard sredstev.

Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2021 (MJU, Direktorat za javno naročanje)

Javna naročila male vrednosti so najpogosteje uporabljena oblika javnega naročanja. Na njihovo izvajanje je v zadnjem času najbolj vplivala sprememba ZJN-3B, ki je zvišala mejne vrednosti, kar pomeni, da se od 1. 1. 2022 še več naročil izvede preko tega postopka.

narocila-male-vrednosti-in-evidencna-javna-narocilaPostopki naročil male vrednosti in evidenčna javna naročila imajo svoje zakonitosti, posebnosti in predpisane zahteve. A praksa kaže, da je njihova obravnava pogosto nedosledna. Največ težav za naročnike ali ponudnike tako predstavlja:

 • odločitev o izbiri postopka glede na ocenjeno vrednost,
 • ustrezna določitev pogojev in meril pri pripravi razpisne dokumentacije,
 • oddaja javnega naročila izbranemu ponudniku – z upoštevanjem določb ZJN-3 ter pogojem iz razpisa,
 • tveganje nedovoljenega drobljenja javnih naročil,
 • pravilno postopanje v primeru uporabe pravnih sredstev,
 • izvedba javnega naročila v skladu s pogodbo…

Napake v postopkih lahko povzročijo zaplete pri oddaji javnega naročila in kazenske sankcije, ki bistveno posegajo v odgovornost tako naročnikov kot tudi ponudnikov. Zato je pomembno, da pri izvedbi postopkov uporabite zanesljive strokovne napotke.


V štirih korakih do popolnega obvladanja postopka.

               • PISNA POJASNILA
               • VIDEO POSNETKI 
               • SAMOPREVERJANJE IZVEDB

Avtorica:

mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica in strokovnjakinja za javno naročanje

Marija-Bukovec-Marovt

 

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

 

 

 


Postopkovna mapa vas korak za korakom vodi skozi:

 1. Začetno fazo postopka javnega naročila male vrednosti in evidenčnih javnih naročil
 2. Pripravo razpisne dokumentacije
 3. Oddajo javnega naročila in izvajanje pogodbe
 4. Pravna sredstva

Tako vam zagotavlja:

 • popoln pregled in obvladovanje celotnega postopka

Vodimo vas od začetne odločitve za izvedbo javnega naročila, priprave ustrezne zakonsko skladne razpisne dokumentacije do oddaje javnega naročila izbranemu ponudniku in njegove izvedbe v skladu s pogodbo.

 • jasne napotke in informacije o pravnih sredstvih

Na dosegu rok imate prave in zanesljive napotke, ki so jih pripravili odvetniki za javna naročila.

 • konkretne rešitve

Skozi pisna pojasnila in video vsebine vas vodimo skozi pripravo razpisne dokumentacije, postopke pravnih sredstev in ostale dokumentacije javnih naročil male vrednosti in evidenčnih javnih naročil.

 • interaktivno

Napotki in usmeritve so na voljo kot pisna gradiva ter video posnetki. Pomemben del vsakega vsebinskega sklopa so naloge za samopreverjanje znanja z rešitvami in napotki.


Drugi so iskali tudi  – Javni sektor , Javna naročila in Računovodstvo in finance.

Avtorji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

Vsebina postopkovne mape


JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI in EVIDENČNA JAVNA NAROČILA


 1. ZAČETNA FAZA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

1.1 Splošno o javnem naročanju

1.2 Status naročnikov

1.3 Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja

1.4 Začetna faza postopka javnih naročil manjših vrednosti

1.4.1 Javna naročila – evidenčna javna naročila, vrednosti, praksa

1.4.2 Javna naročila male vrednosti – vrednosti, praksa

1.4.2 Načela javnega naročanja, ki se uporabljajo pri postopku javnih naročil male vrednosti

1.4.3 Ocenjena vrednost javnega naročila male vrednosti

2. PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2. 1. Uvod

2. 2. Začetek postopka oddaje jnmv

2. 3. Objava obvestila o jnmv

2. 4. Razpisna dokumentacija

2. 5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika

2. 6. Pogoji za priznanje sposobnosti

2. 7. Skupno nastopanje v ponudbi

2. 8. Tuji ponudniki

2. 9. Pozizvajalci

2. 10. Finančna zavarovanja

 1. ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

3. 1. Javno odpiranje ponudb in umik ponudb

3. 2. Preveritev ponudb in dopustne dopolnitve ponudb

3. 3. Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe  JNMV

3. 4. Pogajanja

3. 5. Odločitev o oddaji JNMV in dodatna obrazložitev JNMV

3. 6. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo in varovanje zaupnosti podatkov

3.6.1 varovanje zaupnosti podatkov po ZGD-1

3.6.2 varovanje zaupnosti podatkov po ZJN-2

3.6.3 varovanje zaupnosti podatkov po ZDIJZ

3.6.1 varovanje zaupnosti podatkov po ZGD-1

3.6.2 varovanje zaupnosti podatkov po ZJN-2

3.6.3 varovanje zaupnosti podatkov po ZDIJZ

 4. PRAVNA SREDSTVA

4.1 Revizija JNMV

4.2 Nadzor nad vodenjem postopkov JNMV

4.3 Načela revizije postopkov javnega naročanja

4.4 Postopek pravnega varstva JNMV

4.4.1. Začetek postopka in aktivna legitimacija

4.3.2. Predrevizijski postopek

4.3.3. Pritožba kot pravno sredstvo pri JNMV

4.3.4. Revizijski postopek

4.3.5. Sodno varstvo

4.3.6. Stroški postopkov

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.