fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Potni stroški in bonitete

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  Pojasnila, primeri in praktični nasveti za računovodje v javnem in zasebnem sektorju, direktorje, podjetnike in vse odgovorne za pravilen obračun stroškov potnih nalogov in bonitet

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Kot odgovorni za obračun potnih stroškov povezanih s službenimi potovanji, morate obračun izpolniti skladno z zakonodajo in notranjimi pravili podjetja. Srečujete se z vprašanji, kot so:

 • Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?
 • Kdaj lahko zaposleni uporabi službeno plačilno kartico?
 • Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene dnevne obroke doma ali v tujini)?
 • Kako postopamo v primeru, ko zaposleni združi službeno pot s privatno potjo?
 • Kakšne so bonitete, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene?
 • Katere listine so obvezna priloga k potnemu nalogu?
 • Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in z njimi povezanih obračunanih stroškov?
 • Kakšen je davčni in računovodski vidik izplačil potnih stroškov za delodajalca in zaposlenega z vidika Uredbe?

Koristi

 • Dobili boste jasen pregled nad tem, kaj spada med bonitete in kakšen je računovodski in davčni vidik bonitet.
 • Vedeli boste kdaj, kako in komu pravilno obračunati potne stroške.
 • Prejeli boste prave odgovore na vprašanje glede povračila stroškov za prihod na delo.
 • Prejeli boste odgovore na vaša vprašanja, ki nam jih lahko posredujete že pred srečanjem.

potni-stroski


Za pravilno obračunavanje potnih stroškov in bonitet organiziramo strokovni online seminar, na katerem boste bomo podrobno predstavili sledečo vsebino:

Lidija Robnik – Bonitete:

 • uporabo osebnega vozila za privatne namene (KN 8703),
 • uporaba transportnega vozila v privatne namene IKN 8704),
 • nastanitve in letovanja zaposlenih,
 • dana posojila zaoslenim brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od priznane obrestne mere,
 • popust pri prodaji blaga in storitev (če je popust pod enakimi pogoji dostopen vsem strankam, ne šteje kot dohodek),
 • izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
 • zavarovalne premije in podobna plačila (upravičenec delojemalec),
 • darila zaposlenim in družinskim članom,
 • pravico delojemalcev do nakupa delnic,
 • obleka in obutev,
 • managerski pregledi,
 • cepljenje (kdaj ni boniteta),
 • promocija zdravja na delovnem mestu.

mag. Brigita Osojnik – Potni stroški:

 • Pravila pisanja potnih nalogov (oblika, način, vsebina…)
 • Obračun potnih stroškov (oblika, način, vsebina, priloge …)
 • Priporočila za pisanje potnih nalogov in najpogostejše napake
 • Arhiviranje potnih nalogov
 • Povračila stroškov za prehrano (način izračunavanja dnevnic) s praktičnimi primeri (dnevnice doma in v tujini, obračunavanje dnevnic – potovanje v več držav, kombiniranje službene in zasebne poti)
 • Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju s praktičnimi primeri
 • Razmejitev med službeno potjo in prevozom na delo
 • Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju s praktičnimi primeri
 • Povračila stroškov napotenim delavcem (kratkotrajne in dolgotrajne napotitve)
 • Ugotovitve davčnih inšpektorjev
 • Računovodski in davčni vidik izplačil potnih stroškov
 • Povračila stroškov študentom, ki opravljajo delo preko napotnice študentskega servisa

  Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

  Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

  mag. Brigita Osojnik

  Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

  Splošni pogoji

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.