Potni stroški in bonitete v javnem sektorju

Posvet

249,00  DDV ni vštet v ceno

Strokovni posvet – pojasnila, primeri in praktični nasveti za računovodje in odgovorne za pravilen obračun stroškov potnih nalogov in bonitet

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pojasnila, primeri in praktični nasveti za računovodje in odgovorne za pravilen obračun stroškov potnih nalogov in bonitet

 

Za pravilno obračunavanje potnih stroškov in bonitet organiziramo strokovni posvet, na katerem boste poslušali in izprašali ključni sogovornici:

 

Štefka Korade Purg,

ima več kot 30 let delovnih izkušenj v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest

mag. Brigita Osojnik,

davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije s praktičnimi 25-letnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih


Kot odgovorni za obračun potnih stroškov povezanih s službenimi potovanji in prihodi na delo, morate obračun izpolniti skladno z zahtevami zakonov, kolektivnih pogodb in uredb.

Srečujete se z vprašanji, kot so:

 • Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?
 • Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene dnevne obroke doma ali v tujini)?
 • Kako postopamo v primeru, ko zaposleni združi službeno pot s privatno potjo?
 • Kako obračunati kilometrino za uporabo službenega vozila v privatne namene?
 • Kakšne so bonitete, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene?
 • Kakšen je davčni vidik izplačil potnih stroškov za delodajalca in zaposlenega z vidika nove Uredbe?

Koristi

 • Dobili boste jasen pregled nad tem, kaj spada med bonitete in kakšen je računovodski in davčni vidik bonitet.
 • Vedeli boste kdaj, kako in komu pravilno obračunati potne stroške.
 • Prejeli boste prave odgovore na vprašanje glede povračila stroškov za prihod na delo, ki veljajo v javnem sektorju.
 • Vprašanja nam lahko pošljete že pred posvetom.

Na posvet vabimo vse, ki ste odgovorni za obračun potnih stroškov in bonitet v javnem sektorju.


Vsebina

Povračila stroškov v javnem sektorju (Štefka Korade Purg):

V javnem sektorju so povračila stroškov, ki se nanašajo predvsem na potne stroške, urejena v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, povračila stroškov za službena potovanja v tujino pa v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Pomembno je, da te stroške obračunavamo in izplačujemo pravilno in pri tem upoštevamo tudi davčni vidik. Na posvetu bodo predstavljene naslednje vsebine:

 • pregled pravnih podlag za povračila potnih in drugih stroškov (kolektivne pogodbe, uredba)
 • ureditev povračila stroškov prevoza na delo in z dela (kilometrina, javni prevoz)
 • potni stroški na službeni poti (kilometrina, javni prevoz)
 • kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (višina, pogoji za izplačilo)

Bonitete in davčni vidik potnih stroškov (mag. Brigita Osojnik):

 • Opredelitev bonitet po Zakonu o dohodnini
 • Službena vozila
 • Službena stanovanja
 • Počitniške nastanitve, letovanja
 • Šolnine in izobraževanja
 • Članarine
 • Darila
 • Zavarovanja
 • Službene obleke
 • Zdravstveni pregledi
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Druge bonitete
 • Kdaj in v kakšnih primerih pride do obdavčitve prevoza na delo

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.