Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Online dokumentacija

Vse spremembe pri določanju, izplačevanju in povračilih stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, zbrane na enem mestu,  na voljo v PDF in video obliki.

PDF z videom
218,00  DDV ni vštet v ceno
PDF
164,00  DDV ni vštet v ceno
Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju


Pri določanju in izplačevanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je treba od junija 2021 dalje upoštevati vse spremembe, ki so bile uveljavljene v začetku junija 2021 v okviru odprave varčevalnih ukrepov na tem področju. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov dela je temelj dobrega kadrovskega poslovanja, saj gre za poraboPovračila stroškov in drugi prejemki proračunskih sredstev. S pravilnimi obračuni pa prispevamo tudi k zadovoljstvu zaposlenih, predvsem pa se izognemo inšpekcijskim nadzorom ter morebitnim ukrepom.

Zato je pomembno, da se odgovorni za pripravo podatkov in obračun plač seznanite z novostmi, ki so bile v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki ter v zvezi z izplačili plač uveljavljene v začetku junija 2021.

Ena od novosti:

Od julija 2021 dalje je usklajen znesek regresa za prehrano med delom objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za javno upravo, in ne več v Uradnem listu RS.

Vse spremembe zbrane na enem mestu (44 strani v PDF + 2 uri video vsebin):

 • predstavljena ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov z upoštevanjem vseh sprememb in novosti ter
 • s posebnim poudarkom na predstavitvi ureditve obveščanja uporabnikov in objavljanja podatkov o višini teh prejemkov.

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Koristi

Kaj pridobite? 

 • na enem mestu zbrane vse informacije in podlage, ki jih potrebujete za pravilno povračilo stroškov v zvezi z delom,
 • pripravljene podlage, ki jih enostavno prilagodite svojim potrebam,
 • uporabni strokovni napotki za pravilno določanje pravic svojih zaposlenih v izogib neprijetnim napakam.

Odgovorni za pripravo podatkov in obračun plač se boste seznanili z novostmi, ki so bile v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki ter v zvezi z izplačili plač uveljavljene v začetku junija letos. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov dela je namreč temelj dobrega kadrovskega poslovanja v javnem sektorju, saj gre za porabo proračunskih sredstev.

Vse spremembe zbrane na enem mestu (44 strani v PDF + 2 uri video vsebin):

 • predstavljena ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov z upoštevanjem vseh sprememb in novosti ter
 • s posebnim poudarkom na predstavitvi ureditve obveščanja uporabnikov in objavljanja podatkov o višini teh prejemkov.

Vsebina

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Vsebina v PDF obliki

1. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH

 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Regres za letni dopust
 • Izplačevanje povračil stroškov in drugih prejemkov
 • Obveznost obveščanja

2. UREDITEV POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU

 

 • Uporaba nekaterih določb ZUJF tudi za javne uslužbence
 • Posebna ureditev v kolektivnih pogodbah za člane reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksov v letu 2013
 • Posebna ureditev v kolektivnih pogodbah za člane reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksov v letu 2021
 • Pravne podlage

3. VRSTE POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V JAVNEM SEKTORJU

 • Funkcionarji
 • Javni uslužbenci
 • Regres za prehrano
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
 • Pojasnilo glede sodne prakse
 • Stroški na službenem potovanju v Republiki Sloveniji
 • Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji
 • Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi
 • Stroški na službenem potovanju v tujini
 • Jubilejna nagrada
 • Solidarnostna pomoč
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Terenski dodatek
 • Usklajevanje in objava zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov

Vsebina video seminarja s Štefko Korade Purg – praktična razlaga

V video seminarju,  je celovito predstavljena ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov z upoštevanjem vseh sprememb in novosti ter s posebnim poudarkom na predstavitvi ureditve obveščanja uporabnikov in objavljanja podatkov o višini teh prejemkov.

Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v ZUJF in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (veljavnost za javne uslužbence in funkcionarje)

 

Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov ter predstavitev posameznih višin in pogojev za izplačevanje:

 • Regresa za prehrano
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
 • Povračila stroškov na službenem potovanju
 • Dnevnic za službeno potovanje v državi
 • Kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene
 • Jubilejnih nagrad
 • Solidarnostnih pomoči
 • Terenskega dodatka
 • Nagrad za obvezno prakso dijakom in študentom.
 • Vloga minimalne plače

Aktualno

Povračilo stroškov prevoza je urejeno v členih 5. do 7. predmetnih Aneksov. V prvem odstavku 5. člena Aneksa je tako določeno, da povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, na katerem javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra. Navedeno pomeni, da javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela tako pripada le, če razdalja od naslova njegovega stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, na katerem javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra. Torej za povračilo stroškov prevoza javnemu uslužbencu ne zadošča, da je ta razdalja 2 kilometra, temveč mora biti ta razdalja več kot 2 kilometra.

Splošni pogoji

Ob naročilu online dokumentacije boste dostopne podatke prejeli na vaš elektronski naslov. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema računa. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.