Praksa Državne revizijske komisije (DKOM) in nekatera druga odprta vprašanja

Seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Področje javnega naročanja terja stalno spremljanje razvoja zakonodaje in prakse.

Državna revizijska komisija (DKOM) izvaja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih naročilih, zato so njene odločitve za udeležence v postopku javnih naročil bistvene.


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki ste odgovorni za javna naročila, v javnem in zasebnem sektorju, ter vsem, ki sodelujete v postopkih oddaje ponudb.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika in  z vašega delovnega mesta ali od doma od 10.00 do 12.30. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Vprašanja pa lahko pošljete že vnaprej, na naslov: [email protected]

Seminar je brezplačen za naše naročnike revije Javna naročila in koncesije v praksi in naročnike portala Javna naročila!


Program seminarja

 • Ali je sklenitev pogodbe za nedoločen čas dopustna
 • Kaj za prakso pomeni sodba ustavnega sodišča v zadevi U-I-180/19-23
 • Plačilo takse kot procesna predpostavka za določanje o zahtevku za revizijo
 • Izpolnjevanje davčnih obveznosti in način dokazovanja – problemi v praksi
 • Možnost spremembe pogodbo po 1. točki 95. člena ZJN-3
 • Zavrnitev vseh ponudb – kdaj je dopustna
 • Kaj pomeni enakopravna obravnava ponudnikov v fazi preverjanja ponudb
 • Kdaj gre za drobljenje JN in kako se temu izogniti
 • Kdaj gre neresnično referenco obravnavati tudi kot prekršek (lažna izjava)
 • Sprememba stališča Državne revizijske komisije glede aktivne legitimacije, kako je v praksi
 • Kako postopa naročnik, če je zahteva po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) vložena pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji JN?
 • Pravica ponudnika do vpogleda v ponudbo po ZJN-3 in pravica dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ
 • Nekateri primeri iz prakse Dkom, ki se nanašajo na dopolnjevanje ponudb v fazi pregleda

POMEMBNE INFORMACIJE!

Za učinkovitejši prenos novega znanja v prakso priporočamo, da se seminarja udeleži več udeležencev iz iste organizacije. Hkrati tudi prihranite: drugemu udeležencu pripada 10 %, tretjemu in nadaljnjim udeležencem pa 20 % popusta.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

  Predavatelji

  mag. Marija Bukovec Marovt

  Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

  Splošni pogoji

  Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.