Novi Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov – novosti in obveznosti za zavezance

Webinar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Na online seminarju pojasnimo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, kot so: DGD, PZI, DZO, PID, ter obrazce, ki jih mora predložiti investitor ali pooblaščena oseba v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Člani ZAPS z udeležbo pridobijo  3 kreditne točke – sklop A (Zakonodaja in standardi).

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Praktično izobraževanje za projektante, mnenjedajalce, investitorje, občine in upravne enote

Novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10.3.2023) je bil sprejet 2. marca 2023 in velja od 25. marca 2023.

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektovPooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Člani ZAPS z udeležbo pridobijo  3 kreditne točke – sklop A (Zakonodaja in standardi).

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ter vsebino zahtevanih obrazcev, mnenj, odločb, izjav, ki jih mora predložiti bodisi investitor, projektant ali nadzornik. Določa projektno dokumentacijo, ki jo ob upoštevanju naročil investitorja, gradbenih predpisov in pravil gradbene stroke izdela projektant.

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov natančno določa vsebino:

 • idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev,
 • projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja,
 • projektne dokumentacije za izvedbo gradnje,
 • projektne dokumentacije izvedenih del,
 • dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja nezahtevnega objekta,
 • dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti,
 • dokazila o zanesljivosti objekta.

Program

 • Poudarki za projektante, nadzornike, izvajalce, investitorje, mnenjedajalce
 • Vsebina projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PID)
 • Vsebina dokumentacije za odstranitev objekta
 • Vsebina dokumentacije za legalizacijo
 • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte in za spremembo namembnosti
 • Vsebina dokazila o zanesljivosti objekta
 • Obrazci (vloge, izjave, mnenja,..)
 • Interaktivna tabela
 • Odgovori na vprašanja – možnost vprašanj predhodno pred predavanjem, med in po zaključku predavanja. Vaša vprašanja pričakujemo na: [email protected]

Komu je online seminar še posebej namenjen? 

 • Projektantom, ki za investitorja pripravijo projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI)
 • Investitorjem, ki vlagajo dokumentacijo za pridobitev dovoljenj
 • Mnenjedajalcem, ki podajo mnenje, ali je nameravani gradbeni poseg z vidika njihove pristojnosti sploh primeren oz. upravičen
 • Občinam in upravnim enotam, ki so izdajatelj dovoljenj
 • Lastnikom poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov, ki nameravajo objekt obnoviti oz. spremeniti
 • Lastnikom zemljišč, na katerem nameravajo zgraditi novogradnjo
 • Ostalim zainteresiranim

pravilnik-o-dokumentaciji-in-obrazcih-pri-graditvi-objektovKaj pridobijo udeleženci? 

 • Točna navodila, katere dokumente naj pridobite, izpolnite in pripravite glede na tip objekta in namen – ali gre za enostaven ali zahteven objekt, ali gre za odstranitev objekta ali ureditev legalizacije, ali gre za pridobivanje mnenj, gradbenega in uporabnega dovoljenja;
 • Točna navodila, kaj mora posamezna dokumentacija vsebovati – obrazce, poročila, grafične prikaze, posebnosti, vsebine načrtov;
 • Prikazane razlike s starim Pravilnikom;
 • Odgovore na vprašanja na samem dogodku in tudi po njem. Pošljite vprašanje na: [email protected]

 Kaj menijo drugi udeleženci o naših izobraževanjih?

»Zelo zadovoljna z izčrpnimi odgovori na zastavljena vprašanja« Simona Dolšina, Komunala Novo mesto

»Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.« Stojan Matko, udeleženec


Predavateljica

Pavli Koc, univ. dipl. inž. arh.

Več kot 27 let nabira izkušnje na področju graditve objektov na različnih področjih, od sodelovanja pri pripravi predpisov, mednarodnimi sodelovanji, sodelovanja v različnih medresorskih delovnih skupinah, izobraževanjih ter vodi upravne postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte državnega pomena na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Ima vpogled v nastajanje projektne dokumentacije, kot tudi v samo izvedbo gradnje, ter bogate izkušnje s sodelovanjem s projektanti, izvajalci in nadzorniki.


Preverite še ostala izobraževanja iz – Gradbeništvo. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Pavli Koc, univ. dipl. inž. arh.

Več kot 27 let nabira izkušnje na področju graditve objektov na različnih področjih, od sodelovanja pri pripravi predpisov, mednarodnimi sodelovanji, sodelovanja v različnih medresorskih delovnih skupinah, izobraževanjih ter vodi upravne postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte državnega pomena na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Ima vpogled v nastajanje projektne dokumentacije, kot tudi v samo izvedbo gradnje, ter bogate izkušnje s sodelovanjem s projektanti, izvajalci in nadzorniki.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.