Predlagane in sprejete davčne spremembe v letu 2022 – primeri in izračuni

Online seminar

269,00  DDV ni vštet v ceno

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

Pred nami je paket davčnih sprememb, saj se spreminjajo kar štirje zakoni (predpisi), Zakon o dohodnini se bo spremenil celo dvakrat v enem letu.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Predlagane in sprejete davčne spremembe v letu 2022 – primeri in izračuni


Pred nami je paket davčnih sprememb, saj se spreminjajo kar štirje zakoni, Zakon o dohodnini se bo spremenil celo dvakrat v enem letu. Zato ste upravičeno v dilemi, katera ureditev dohodnine bo veljala ob koncu leta 2022 in v letu 2023 in, kar je še pomembnejše, kaj predlog Zakona o dohodnini, ki je trenutno v drugi obravnavi v DZ, dejansko prinaša ter od kdaj bi določene novosti sploh začele veljati.

Ker je dilem v vaši praksi precej, saj je pravilen obračun dohodnine izjemnega pomena tako za pravne kot  fizične osebe, organiziramo seminar.


Na seminarju davčne spremembe bomo skozi izračune in primere predstavili razliko med obstoječim stanjem Zdoh in predlaganimi spremembami. Podrobno bomo predstavili določbe, kjer bo zagotovo prišlo do sprememb in ki jih bomo morali hitro implementirati v prakso. V nadaljevanju bo pojasnjeno, kako bo Zakon o davčnem postopku olajšal izpolnjevanje davčnih obveznosti in ali bo glede izdaje računov vse enako, kot je bilo pred zadnjo veljavno spremembo. Pomembno je, da veste, kaj je trenutno veljavno in kaj se bo spremenilo, zato vas na te novosti želimo pripraviti preko konkretnih informacij in napotkov, podkrepljenih s primeri in izračuni in prakse.


Kaj pridobite z udeležbo na našem online seminarju?

 • Vedeli boste, kaj predlagani Zdoh prinaša drugačnega v primerjavi z obstoječim; predvsem pa, s katerimi novostmi boste soočeni v vsakem primeru;
 • Na primerih boste razumeli, kako predlagane spremembe dohodnine vplivajo na obdavčitev;
 • Že sedaj boste pripravljeni na predlagane novosti o davčnem postopku in Zakona o davčnem potrjevanju računov;
 • Izvedeli boste zadnje znane informacije o zakonodaji – iz prve roke, kako daleč so predlogi zakonov v obravnavi in kaj predvidoma lahko pričakujemo začetek veljavnosti.

davcne-spremembe-v-letu-2022

Vsebina seminarja:

Spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini s praktičnimi primeri

 • Davčna obravnava dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo:
  • olajšave in mehanizem usklajevanja olajšav ter neto letnih davčnih osnov (višina olajšave, olajšava za mlade, davčna stopnja v zadnjem 5. dohodninskem razredu);
  • plačilo za poslovno uspešnost (sprememba pogojev);
  • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (spreminjajo se pogoji in višina).
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • sprememba višine odhodkov, ki se priznava pri ugotavljanju davčne osnove v sistemu normiranih odhodkov;
  • jasneje določen pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov;
  • podaljšuje se obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje.
 • Dohodki iz oddajanja premoženja v najem (dvig stopnje dohodnine)
 • Dohodki iz kapitala:
  • obdavčevanje izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe;
  • čas pridobitve kapitala ali dela kapitala (delnic ali deležev) v primerih, ko je bil osnovni kapital povečan iz sredstev družbe;
  • odprava možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo.
 • Kmetijstvo (jasneje se umeščajo plačila za ukrepe kmetijske politike v delu, ki je namenjen podpori okolju prijaznejšim tehnologijam)
 • Namenitev dela dohodnine za donacije

Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku

 • prenos Direktive 2021/514/EU v slovenski pravni red (jasneje se določajo roki in tesnejše upravno sodelovanje, na novo se določa poročanje za operaterje digitalnih platform);
 • druge rešitve, pomembne z vidika lažjega izpolnjevanja davčnih obveznosti in  zagotovitve ustreznega prenosa direktiv EU (napoved za odmero akontacije dohodnine ni več omejena na eno leto, spremembe rokov zaradi lažjega izpolnjevanja davčnih obveznosti, za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila idr.)

Spremembe Zakon o davčnem potrjevanju računov

  • obveznost izročitve izdanega računa za opravljeno dobavo blaga oziroma opravljeno storitev kupcu in s tem na novo določeni prekrški in globe za kupca ter davčne zavezance

  Namen seminarja:

  Namen seminarja je skozi izračune in primere predstaviti razliko med obstoječim stanjem Zdoh in predlaganimi spremembami. Obdelali bomo določbe, kjer bo zagotovo prišlo do sprememb, ki jih bomo morali hitro implementirati v delo.

  V nadaljevanju bodo razloženo kako bo Zakon o davčnem postopku olajšal izpolnjevanje davčnih obveznosti in ali bo glede izdaje računov vse enako, kot je bilo pred spremembo.


  Cilj seminarja:

  –              na podlagi praktičnih primerov in različnih izračunov narediti primerjavo obstoječega Zakona o dohodnini in predlagane spremembe Zakona o dohodnini;

  –              prikazati kako predlagane spremembe vplivajo na obdavčitev z dohodnino;

  –              kaj natančno bosta spremenila dopolnjen Zakon o davčnem postopku in Zakon o davčnem potrjevanju računov.

   

   Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

   IN-HOUSE izobraževanje

   Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
   >> Pošljite povpraševanje

   Predavatelji

   mag. Brigita Osojnik

   Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

   Splošni pogoji

   Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.