fbpx

Prijava v portal: 

Delovna oprema – pregledi, preizkusi in varnostne komponente

Online seminar
Datum: 20.6.2024
Ura: 9.00 – 13.00
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije o opravljenem izobraževanju.
Seminar za pravilno izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme, s čimer boste ugotovili nepravilnosti ter zagotovili varno delovanje in vzdrževanje.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

➤ 8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

➤ Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


POZOR: Regresni zahtevki so mnogo višji, kot je cena ustrezne zaščite ali odprava nepravilnosti pri pregledu delovne opreme.

V skladu z 19. členom ZVZD-1 je delodajalec zadolžen, da z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme izvaja in preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotavlja uporabo varne delovne opreme. Pri tem je nujno treba voditi dokumentacijo, ki je predmet nadzora inšpektorja za delo. Ravno v zvezi z dokumentacijo je v praksi največ vprašanj; prav tako nepopolna dokumentacija povzroči bistveno slabši položaj delodajalca na sodišču v primeru nesreče pri delu.

76. člen
(prekrški delodajalca)
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki: 10. ne opravlja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme in tako ne preverja njihove skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (šesta alineja 19. člena); 11. ne zagotavlja varnega delovnega okolja in uporabe varne delovne opreme (sedma alineja 19. člena);
Vir: Inšpektorat za delo


Koristi udeležbe na seminarju

 • Pravilno boste postopali, če boste pri pregledu delovne opreme ugotovili nepravilnosti.
 • S pravilno izvedenimi pregledi in preizkusi delovne opreme boste zagotovili varno delovanje in vzdrževanje.
 • Imeli boste urejeno in ustrezno shranjeno dokumentacijo o pregledih, kar vam bo odlično pomagalo pri morebitnem inšpekcijskem pregledu.
 • Razjasnili si boste pojme, kaj točno delovna oprema je (ali kotna brusilka in lestev sodita med delovno opremo?).
 • Zagotovili si boste odgovore na vprašanja, pošljite vprašanja na naslov: [email protected]

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Pridobil sem zelo nazorno razlago.

🗩 Dejan Krneta , Nigrad d.o.o.

Pridobil sem primere iz prakse.

🗩 Janez Pišek, Aktiva Inpod d.o.o.

Praktični primeri in razlaga so me navdušili.

🗩 Sandra Zupan, Kostak d.d.

Zelo sem bil zadovoljen s predstavitvijo praktičnih primerov, enostavno in praktično razlago.

🗩Matjaž Kastelec, Gozdarstvo Grča d.o.o.

Navdušila sta me izjemna konkretiziranost teoretičnih zahtev iz zakonodaje ter plastičnost primerov.

🗩Roman Grabner, Sip d.d.

Posebej sem bil zadovoljen s praktično obrazložitvijo glede pregledov strojev, zakonodaje in varnostnih naprav.

🗩 Martin Kodelja, Salonit Anhovo


Vsebina

 • Zakonodaja delovne opreme
  • Primer proizvoda (uporaba zakonodaje in standardov in dokumentacija)
  • Kaj pomeni oznaka CE
 • Postopki za novo ali rabljeno delovno opremo
 • Cilji Direktive o varnosti strojev
 • Varovala in varnostne naprave (poseg v stroj)
 • Izjave o skladnosti, delovna potrdila in druge izjave potrebne ob pregledu
 • Tablica stroja in navodila za uporabo
 • Primer delovne nezgode in vloga preglednika
 • Primer stroja
  • Odgovornosti
  • Tablica in spremna dokumentacija
  • Pregledi in omejitve
 • Primer skladiščni regali
  • Pravna podlaga in standardi
  • Dokumentacija ob pregledu
 • Varnostne komponente strojev
  • Pravna podlaga, standardi in zahteve
  • Določitev varnostnih funkcij
  • Izklop v sili (pomen in zahteva)
  • Določitev zahtevane stopnje varnostnih naprav
  • Pozicioniranje varnostnih naprav
  • Primeri nevarnih napak

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

       Avtorji

       Darko Dajčman, inž. stroj.

       Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

       Splošni pogoji

       SEMINARJI

       Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

       Posebne ugodnosti

       Posebne ugodnosti

       • drugi udeleženec 10 % popusta,
       • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
       • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

        

       NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

       Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.