fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Prepoznavanje neveljavnih ali ponarejenih osebnih dokumentov in drugih uradnih listin

Praktično online izobraževanje v živo
Ura: 9.00 – 12.15
Strokovnjaki:

226,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zaposleni v javnem sektorju in gospodarstvu vsakodnevno stopate v stik s strankami, ki svojo istovetnost izkazujejo z različnimi osebnimi dokumenti. Ob tem morate odlično poznati pravila ravnanja z njihovimi osebnimi dokumenti ter ostalimi poslovnimi oziroma finančnimi listinami. Zaradi možnosti pridobljenih finančnih ali pravnih koristi vas stranka lahko tudi poskuša zavajati s pomočjo osebnih dokumentov in listin, ki so ponarejene ali kot prenarejene v originalni izdaji vsebujejo samo en ali več spremenjenih podatkov.

Pomembno je, da zaščitite sebe ter ustanovo, ki jo zastopate – zato morate poznati odgovore na številna vprašanja:

 • Kako pravilno izvesti identifikacijo osebe in katere podatke smemo pri tem zbrati?
 • Kako ravnati z osebnimi dokumenti in ostalimi listinami stranke in katere določbe glede vpogleda, kopiranja in hrambe morate upoštevati?
 • Kdaj je dopustno kopiranje osebnih dokumentov, strojno branje in elektronska obdelava osebnih dokumentov?
 • Kako prepoznati »kraje identitete« in kako v takšnih primerih ravnati?
 • Kakšni so zaščitni elementi pristnih identifikacijskih dokumentov in kako jih preverimo?
 • Kako lahko prepoznamo ponarejen ali prenarejen dokument?
 • Kakšne so lastnosti originalnega osebnega dokumenta in na kaj moramo biti pozorni?
 • Kako pravilno ravnati, ko posumimo na ponarejen ali prenarejen dokument, in kako izpeljati postopek obveščanja pristojnih organov?

Ob koncu delavnice boste:

 • seznanjeni z zakonodajnimi določbami in priporočili stroke, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ravnanja z osebnimi dokumenti ter ostalih listin ter posledice neprepoznavanja ponarejenih ali prenarejenih listin,
 • vedeli, kako pravilno ravnati z osebnimi podatki, osebnimi dokumenti in ostalimi listinami ter kako postopati ob prepoznavi ponarejenih/prenarejenih dokumentov,
 • usposobljeni, da ugotovite, ali je dokument pristen ali ponarejen/prenarejen ter ali gre za primer kraje identitete,
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja iz prakse.

Seznanite se z pojasnili in napotki strokovnjaka za prepoznavanje in odkrivanje ponarejenih in prenarejenih osebnih dokumentov – pridružite se nam na spletnem srečanju v živo in izmenjate izkušnje s predavateljem.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, ta nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]

 • Predstavitev pristnih slovenskih identifikacijskih dokumentov in njihovih zaščitnih elementov (osebna izkaznica, potna lista in vozniška dovoljenja)
 • Prepoznavanje, ponarejenih in prenarejenih dokumentov in načinov ponarejanja
 • Praktična delavnica: prepoznavanje ponarejenih in prenarejenih dokumentov in razlikovanje med pristnimi in imitiranimi zaščitnimi elementi na osebnih izkaznicah, potnih listih in vozniških dovoljenjih (na velikem številu vzorcev osebnih izkaznic, potnih listih in vozniških dovoljenjih ter ostalih uradnih listinah)
 • Izvajanje identifikacije osebe in možnosti kraje identitete
 • Pravilno ravnanje: vpogled v osebno listino, kopiranje, strojno branje, evidentiranje vstopov, zadržanje osebne listine
 • Pravilen postopek ob zaznavi ponarejenega/prenarejenega dokumenta (komunikacija s stranko, pravilen postopek obveščanja policije oziroma kakšne so pristojnosti referenta in njegovih nadrejenih  v teh primerih)

Avtorji

Miran Kondrič

Miran Kondrič je diplomirani varstvoslovec in magister evropskega prava. Ima dolgoletne izkušnje s področja mejnih zadev in tujcev, posebej na področju odkrivanja in preprečevanja zlorab osebnih in potovalnih dokumentov. Že vrsto let sodeluje kot strokovnjak tudi v mednarodnem okolju v raznih delovnih skupinah in forumih. Od leta 2004 dalje sodeluje v delovni skupini za Ponarejene dokumente v Svetu EU kot predstavnik Slovenije, v času predsedovanja Slovenije v letu 2008 je bil in bo tudi v 2021 predsedujoči navedeni skupini. Aktivno sodeluje tudi pri raznih aktivnostih Agencije Frontex, DCAF, PCC SEE idr. Ves čas redno izvaja usposabljanja s področja odkrivanja zlorab identitete, ponarejenih in prenarejenih dokumentov ter drugih oblik zlorab dokumentov, tako pri slovenski policiji, kot tudi širše. Sodeloval je pri raznih projektih v tujini kot strokovnjak pri izvajanju raznih usposabljanj in svetovanjih na omenjeno temo na Hrvaškem, Črni Gori, BiH, Makedoniji, Kosovem, Nemčiji in Moldaviji. Miran Kondrič se je aktivno udeleževal raznih seminarjev in drugih aktivnostih na to temo, nazadnje je v letu 2020 na Nizozemskem uspešno zaključil dvotedensko specialistično usposabljanje »Advanced Level Document Officer«, ki se je izvajal na letališču Schiphol Amsterdam in v ID-Centre Eindhoven.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.