Prezentizem in absentizem: Kaj lahko delodajalec naredi takoj, da ju prepreči oziroma obvlada?

Enodnevni seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V zasebnih podjetjih in javnih službah se tako vodstva kot strokovne službe pogosto srečujete s pojmom absentizem ali bolniška odsotnost, ki je tudi bolj poznan in lažje merljiv. V okviru vodenja zaposlenih se tudi pogosteje lotevate reševanja vzrokov in posledic absentizma.

Kaj pa pomeni pojem prezentizem? Ta je zelo različno razumljen, lahko je prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni, slabemu počutju, z obolenji in drugimi zdravstvenimi težavami. S pravnega vidika pa lahko pomeni tudi opravljanje zasebnih poslov med delovnim časom.

Za delodajalca je zelo pomembno, da se zna spopasti z obema problemoma:

  • Kako prepoznamo prezentizem?
  • Kdaj se najpogosteje zgodi?
  • Kako obvladati zdravstveni absentizem?
  • Kakšen pomen dati zdravju in dobremu počutju na delovnem mestu?

Udeležite se učinkovite praktične delavnice s Simono Ažman, ki že vrsto let svetuje vodstvom podjetij na področju zdravstvenega absentizma in prezentizma, ter za svojo organizacijo pripravite akcijski načrt s katerim boste prepoznali, preprečili in obvladali PREZENTIZEM IN ABSENTIZEM.

Komu je seminar namenjen?

Vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, ki so pristojni za izvajanje učinkovite kadrovske funkcije v podjetju ter vodjem ostalih enot in oddelkov, pa tudi samostojnim sodelavcem in direktorjem.

 

Z udeležbo na praktični delavnici boste:

  • dobili hiter in jasen pregled, kaj lahko naredite, da preprečite oziroma obvladate prezentizem in absentizem,
  • pridobljeno znanje takoj uporabili v praksi (delavnica temelji izključno na primerih iz prakse),
  • dobili odgovore na zgornja in še mnoga druga vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že pred pričetkom seminarja na naslov: [email protected]

ZDRAVJE IN POČUTJE ZAPOSLENIH TER POSLEDICE

Avtorji

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.