Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov

Praktični seminar – online

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov z zadnjimi aktualnimi informacijami o novem GZ-1


Za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahteven objekt. Gradbeni zakon je kot obvezno predpisal obveznost investitorja, da pridobi uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjske objekte.

Objekte je treba uporabljati v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem (6. člen Gradbenega zakona; Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20).

Sliši se enostavno, a je vse prej kot to! Predvsem investitorji se ubadajo z vprašanji, ali bodo dobili uporabno dovoljenje za primere, kot so:

 • pri gradnji je bila uporabljena drugačna tehnična rešitev od te, navedene v DGD,
 • stavba, zgrajena takoj po vojni in vmes malenkost prenovljena,
 • počitniška enota, ki je bila pred desetimi leti legalizirana,
 • nova raba starega objekta za namen skladiščenja, …

Vsa vprašanja boste na enem mestu razrešili na odličnem praktičnem seminarju z Aleksandro Velkovrh.

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 3 KREDITNE TOČKE IZ IZBIRNIH VSEBIN.

Seminar je namenjen investitorjem, pa tudi nadzornikom, izvajalcem gradenj, projektantom in vsem, ki ste kakorkoli vključeni v gradnjo in pridobivanje gradbenih ter uporabnih dovoljenj.

Izkoristite priložnost! Možnost vprašanj predhodno pred predavanjem, med in po zaključku predavanja.

 • Kaj na področju uporabnega dovoljenja predvideva novi GZ-1
 • Kdaj je potrebno uporabno dovoljenje
 • Legalizacija ali pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Kako je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za starejše objekte, enostanovanjske, večstanovanjske, poslovne objekte in objekte gospodarske javne infrastrukturne,
  • kako ravnati, če ni dokumentacije za starejši objekt
 • Za katere objekte se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po samem zakonu
 • Obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja
 • Priprava dokumentacije za tehnični pregled
  • Dokazilo o zanesljivosti, težave pri izdelavi pri mikro in manjših izvajalcih
  • Projekt izvedenih del – kdo ga mora zagotoviti
  • Predpisane Izjave projektanta, nadzornika in izvajalca
  • Evidentiranje objekta
  • Kaj če izvajalec ne izroči dokumentacije
 • Vloga in postopek uporabnega dovoljenja
 • Ali je tehničen pregled obvezen
 • Odločitve v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja in posledice

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.