fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

690,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Čeprav obstaja veliko načinov za financiranje tvegane inovacijske dejavnosti, so po mnogih kriterijih najboljša izbira nepovratna sredstva.

Možnosti za uspešno prijavo si lahko bistveno povišate, če prijavite projekt, ki:

 • je dobro premišljen in zadostuje vsem kriterijem razpisa,
 • prepriča, da boste prispevali k uresničitvi evropskih ciljev,
 • omogoči ocenjevalcu, da iz prijavne dokumentacije prepozna kredibilnost vašega podjetja in projekta.

Prijavitelji na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev se soočate s težavami, kot so:

 • izbira primernega razpisa,
 • uporaba ustrezne terminologije,
 • izbor primernih partnerjev projekta,
 • priprava projektne vloge, ki bo prepričala razpisnika,
 • in premalo izpostavljen učinek projekta na industrijski oz. znanstveni napredek.
Prepričajte evalvatorja in pridobite nepovratna sredstva z odlično pripravljenim projektom! Organiziramo dvodnevno praktično izobraževanje Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

Program obsega dve celodnevni delavnici, kjer boste aktivno sledili konceptu konzerviranja projektne ideje, izdelavi idejnega osnutka ter terminskega in finančnega načrta, izpolnjevanju projektne dokumentacije in prejeli navodila dolgoletnega strokovnjaka in aktivnega ocenjevalca inovacijsko-poslovnih projektov v programu Obzorje 2020.

P.S. Program vas po korakih vodi skozi izpolnjevanje razpisne dokumentacije. Strokovni evalvator vas pouči, s čim ga boste s svojim projektnim predlogom prepričali!

KORIST: Investirajte čas in denar v to izobraževanje, saj boste z njim:

 • povsem poznali zahteve strokovnih ocenjevalcev in način, kako jih izpolniti: aktivni ocenjevalec programa Obzorje 2020 vam iz prve roke pove, s čim ga boste prepričali;
 • obvladali pripravo projektne dokumentacije in vedeli, kaj v njej vam prinese največ točk;
 • se izognili pogostim napakam v praksi;
 • vzpostavili kontinuiran sistem prijavljanja na razpise in s tem črpanja evropskih sredstev.

Potek in način izvedbe izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila na konkretnem primeru iz prakse. Skozi diskusijo z ostalimi udeleženci in predavateljema boste prišli do novih idej in rešitev.
 • Zaželeno je, da na delavnicah postavljate čim več vprašanj.
 • Delavnici trajata po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.

Program je namenjen

vsem, ki ste se in se boste kontinuirano prijavljali na mednarodne razpise (centralizirani programi v Bruslju in decentralizirani razpisi v Sloveniji ter razpisi evropskega teritorialnega sodelovanja).

Vsebina

 • problemska analiza in razjasnitev ozadja projekta
 • izdelava idejnega osnutka (ozadje, namen, cilji, aktivnosti, rezultati , učinki, deležniki)
 • izdelava logičnega okvirja (kazalniki, tveganja,..)
 • izdelava terminskega načrta (gantogram)
 • izdelava finančnega načrta projektne ideje (vsi neposredni in posredni stroški)
 • izbira primernega razpisa in umestitev projektne ideje
 • razčlenitev razpisne dokumentacije (najkompleksnejša dokumentacija, Obzorje 2020)
 • struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije – pojasnilo na primeru
 • razjasnitev zahtev razpisnika in tolmačenje uporabljene terminologije

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vaša specifična vprašanja

 • projektni konzorcij
 • pogajanja z naročnikom in prilagajanje projektnega predloga
 • splošni koncepti ocenjevanja projektov
 • postopek ocenjevanja Obzorje 2020 inovacijsko-razvojnih projektov (tudi slovenskih)
 • kaj ocenjevalci iščejo, kako gledajo nase in na svojo vlogo
 • pomembnost prvega vtisa projektne vloge in vizualne percepcije
 • z vizualnimi elementi razložiti kompleksne ideje
 • dvig kredibilnosti prijavitelja in projektne ideje
 • najpogostejše napake

Avtorji

Beno Stern, MBA

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Je član svetovalnega odbora avstrijske nacionalne organizacije AED (Agency for Economic Cooperation and Development) in v tej vlogi spodbuja meddržavno projektno sodelovanje javnih institucij Slovenije in Avstrije. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 6.000 udeležencev. Kot avtor modernega sistematičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj. Beno Stern je med leti 2000 in 2023 sodeloval v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih, njegove projektne vloge pa so segale od vloge koordinatorja, internega evalvatorja, diseminatorja, analitika in drugih. Te izkušnje predstavljajo bogat vir kreativnega potenciala, namenjenega mentoriranju in snovanju inovativnih projektnih idej.

dr. Jernej Zupanc (Seyens d.o.o.)

Dr. Jernej Zupanc se je s projektnimi prijavami srečal med doktorskim študijem, ko je po uspešni prijavi na Fulbrightovo štipendijo napisal priročnik, ki je v zadnjih petih letih pomagal več kot 80.000 prijaviteljem iz 202 držav. Od takrat sodeluje pri prijavah ali pomaga pri domačih in evropskih prijavah raziskovalnih in podjetniških projektov, ki jih zadnje dve leti kot zunanji evalvator Evropske komisije tudi ocenjuje. Je direktor podjetja Seyens d.o.o., v katerem s sodelavci nudi storitve vizualne in vsebinske priprave projektnih prijav, znanstvenih člankov in predstavitev, sam pa tudi izvaja delavnice in seminarje o vizualni komunikaciji znanosti na številnih evropskih univerzah in raziskovalnih inštitutih. Njegov pristop je eklektičen, posebno pozornost namenja percepciji in detajlom, ki lahko imajo ključno vlogo pri uspešnosti prijave.

MBA