Priprava in oddaja poročila o odpadkih ter določitev številke odpadku

Enodnevni seminar

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO ZA VSE SUBJEKTE, PRI KATERIH NASTAJAJO ODPADKI:
31. 3. 2018: Obvezna oddaja poročila o odpadkih za leto 2017 – za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov!

Izvirni povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je obvezan oddati poročilo o nastajanju odpadkov, zbiranju oz. predelavi s pomočjo informacijskega sistema IS-Odpadki.Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko.Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki.

Po aktualni Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in št. 69/15) mora povzročitelj določiti številko odpadka, kar v določenih primerih zahteva vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka (t.i. oceno odpadka). To mora zagotoviti povzročitelj odpadka, pri čemer mora v nekaterih primerih upoštevati tudi nadaljnjo možnost ravnanja z nastalim odpadkom, zlasti ko gre za: odlaganje, sežig ali energetsko izrabo odpadka.

Koristi seminarja za vas – prejmete:
  • Pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov;
  • Navodila in usmeritve glede generiranja poročila iz vaših evidenčnih listov – na konkretnem primeru boste opozorjeni na morebitne napake in na kaj je treba še posebej paziti;
  • Navodila za umestitev vašega odpadka v seznam odpadkov;
  • Pojasnila glede razvrščanja odpadkov glede na nevarnost, skladno z novo Uredbo Sveta (EU) 2017/997, katera se začne uporabljati 5. julija 2018.
  • Odgovore na vprašanja tudi po seminarju. Vprašanja že sedaj in tudi po seminarju pošljite na: [email protected]
Seminar je namenjen:

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim za ravnanje z odpadki, vodjem kakovosti, vodjem nabave in logistike, direktorjem ter vsem, ki jih to področje zanima.

Seminar organiziramo ravno pravi čas, da bo vaša dokumentacija v skladu z zakonodajo, pravilna in pravočasna! Izberite lokacijo, izpolnite naročilnico in pridite!

2. del: Dodelitev številke odpadku, Vesna Rožič

  • Dodelitev številke odpadku
  • Nevarne lastnosti odpadkov
  • Glavne spremembe na področju ocen odpadkov in določitve nevarnih lastnosti odpadkov, kot jih določa nova Uredba Sveta (EU) 2017/997
  • Vprašanja in diskusija