fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Priprava in oddaja poročila o odpadkih ter izdelava načrta gospodarjenja z odpadki

Enodnevni seminar
Ura: –

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je obvezan oddati poročilo o nastajanju odpadkov, zbiranju oz. predelavi s pomočjo informacijskega sistema IS-Odpadki (od 6. 11. 2015 imamo novo verzijo tega sistema). Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko. Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki. Nova Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/2015) je tudi na področju teh s 1. 1. 2016 uvedla novosti glede datuma potrditve evidenčnega lista, obvezne kopije evidenčnega lista pri prevozu nevarnih odpadkov itd.

Vsi subjekti, pri katerih zaradi vaše dejavnosti v posameznem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, morate imeti načrt gospodarjenja z odpadki. Nova Uredba o odpadkih vam tudi pri izdelavi tega nalaga novosti.

Zaradi izjemne aktualnosti tematike in novosti, ki jih Uredba določa pri poročanju o odpadkih in izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki, vas vabimo na praktičen seminar.

Koristi seminarja za vas – prejmete:

 • Pojasnila novosti na področju evidenčnih listov, poročanja in izdelave načrta gospodarjenja z odpadki;
 • Pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov;
 • Navodila in usmeritve glede generiranja poročila iz vaših evidenčnih listov – na konkretnem primeru boste opozorjeni na morebitne napake in na kaj je treba še posebej paziti;
 • Rešitve, kako hitro in pravilno pripraviti načrt gospodarjenja z odpadki za vašo dejavnost;
 • Odgovore na vprašanja tudi po seminarju. Vprašanja že sedaj in tudi po seminarju pošljite na: [email protected]

Kratek pregled vsebine:

 • Zakonska podlaga
 • Elektronski evidenčni list – primer izpolnjevanja v aplikaciji IS-odpadki ter novosti
 • Poročila – obdelava podatkov iz portala IS-odpadki – primeri za povzročitelje, zbiralce in obdelovalce
 • Poročanje za različne vrste odpadkov
 • Načrt gospodarjenja z odpadki – navodila za izdelavo
 • Vprašanja in diskusija

Komu je seminar namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim za ravnanje z odpadki, vodjem kakovosti, vodjem nabave in logistike, direktorjem ter vsem, ki jih to področje zanima.

Avtorji

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

Irena Vadjunec

Irena Vadjunec, univ.dipl.ekon., je namestnica vodje trženja v podjetju Kemis. V podjetju zadolžena za delovanje in izvajanje informacijskega sistema (IS-Odpadki). Na področju uvedbe elektronskih evidenčnih listov je aktivno sodelovala že v fazi uvajanja in predpriprave z ARSOM in ga uspešno vpeljala v podjetje.