fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Priprava na finančni inšpekcijski nadzor

Enodnevni seminar
Ura: –
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO: Posledici ugotovljenih nepravilnosti sta odmera neplačanega davka in ugotovitev prekrška zaradi kršitve predpisov!

Že samo dejstvo, da ste podvrženi finančnemu inšpekcijskemu nadzoru, v vas vzbudi negativne občutke, saj ga dojemate kot stresno obveznost, katere pogosta spremljevalca sta odmera dodatnega davka in naložitev globe.

Morebitne ugotovljene nepravilnosti pa niso vedno posledica namernega izogibanja zavezancev plačevanju davkov. Najpogosteje izvirajo iz zapletene davčne zakonodaje in posledično njenega nerazumevanja.

Ker se zavedate pomena poznavanja in pravilnega obračunavanja davkov, smo v sodelovanju z odlično strokovnjakinjo posebej za vas pripravili seminar.

 

Komu je seminar namenjen?

Finančnikom, direktorjem, računovodjem, davčnikom in vsem, ki jih tematika zanima.

Seminar je zastavljen tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • vedeli, katera so temeljna načela v davčnem postopku,
 • znali pripraviti poslovne knjige za finančni pregled,
 • prepoznali najpogostejše napake, ki jih naredite pri svojem delu,
 • prejeli boste odgovore in pojasnila na vaša vprašanja na seminarju in tudi po njem; vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].

Kratek pregled vsebine:

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE (izplačila in materialni stroški) in POTNI NALOGI

 • Najpogostejše napake pri blagajniškem poslovanju in potnih nalogih.
 • Pasti pri uporabi službenih vozil in uporaba vinjet.
 • Službeno potovanje ali napotitev delavcem na delo v tujino.
 • Prihod na delo in z dela.
 • Kako ravnajo finančni inšpektorji ?

STROŠKI STORITEV

 • Obdavčenje udeležbe na seminarju ali kongresu (zaposleni, poslovni partnerji).
 • Oblikovanje in črpanje rezervacije.
 • Regres za prehrano, terenski dodatek, dnevnica in ločeno življenje.
 • Davčni vidik nagrade študentu (dijaku) za obvezno prakso.
 • Povračilo stroškov izobraževanja zaposlenim.
 • Bonitete zaposlenih.
 • Pogodbe civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju in prokuri).
 • Razmejevanje stroškov.
 • Kako ravnajo finančni inšpektorji?

DOLGOROČNA SREDSTVA

 • Neopredmetena sredstva.
 • Opredmetena osnovna sredstva.
 • Odprodaja dolgoročnih sredstev (dobiček, izguba).
 • Amortizacija (računovodski, davčni vidik).
 • Vzdrževanje ali vlaganja.
 • Naložbene nepremičnine (vrednotenje, vodenje, odprodaja).
 • Kako ravnajo finančni inšpektorji?

POPRAVKI IN ODPISI TERJATEV DO POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Popravki terjatev do kupcev in drugih terjatev do poslovnih partnerjev.
 • Odpisi terjatev do kupcev in drugih poslovnih partnerjev.
 • Zastaranje terjatev.
 • Davčni vidik oslabitve in odpisov terjatev.
 • Kako ravnajo finančni inšpektorji?

ZALOGE

 • Oslabitev zalog.
 • Računovodski in davčni vidik odpisov zalog.
 • Metode vrednotenja zalog.
 • Kako ravnajo finančni inšpektorji?

REPREZENTANCA, REKLAMA, VZROCI IN POSLOVNA DARILA

 • Kaj so stroški reprezentance?
 • Davčni vidik priznavanja stroškov reprezentance (pogostitev, obdaritev)?
 • Reklama (sponzorstvo), donacija, vzorci.
 • Kako ravnajo finančni inšpektorji?