fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Priprava notranjih pravnih aktov v javnem sektorju

Enodnevni seminar
Ura: –

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ustanove javnega sektorja morate za ustrezno, predvsem pa za učinkovito delovanje in poslovanje sprejeti notranje pravne akte. Nekateri so obvezni po zakonu, torej ste jih dolžni sprejeti in tudi njihova vsebina je vsaj delno predpisana. Z njimi natančneje določite postopke ter določbe o ukrepih in postopkih ob morebitnih kršitvah. Določeni notranji pravni akti po zakonu niso obvezni, so pa iz vidika uporabnosti, doslednosti pri spoštovanju internih pravil in transparentnega reševanja morebitnih kršitev zelo priporočljivi.

Kateri notranji pravni akti so obvezni po zakonu?

Kateri notranji pravni akti so za vašo organizacijo uporabni in priporočljivi?

Kateri pravilniki so predvsem uporabni?

Kakšen je postopek sprejemanja notranjih aktov (vključevanje predstavnikov – posvetovanje, soodločanje, objava, začetek veljavnosti …)

Kako pripraviti ustrezen notranji pravni akt, kako oblikovati določila in na kaj morate biti pozorni, da bo resnično služil namenu in zagotavljal potrebno fleksibilnost?

Pridobite odgovore na vprašanja – za vas smo v sodelovanju z vrhunskima pravnima strokovnjakinjama pripravili strokovni seminar Priprava notranjih pravnih aktov v javnem sektorju

Postavite celoten sistem obveznih in priporočenih notranjih pravnih aktov v vaši organizaciji, ki vam bodo zagotavljali pravilno, jasno in pregledno delovanje, pred tem pa na seminarju:

  • podrobno spoznajte zakonske zahteve glede obveznih notranjih pravnih aktov ter načine, kako jih uvesti v vašo vsakdanjo prakso,
  • seznanite se s priporočljivimi notranjimi pravni akti, ki so namenjeni, da vam olajšajo pregledno poslovanje in transparentno delo, seznanite se tudi s primeri neprimernih ali zakonsko neustreznih notranjih pravnih aktov,
  • pridobite nasvete, kako besedno formulirati določbe: katere izraze uporabljati in katerih se izogibati, kako oblikovati določbe akta, da bodo pravilno tolmačene,
  • naučite se pravilne priprave določil notranjih pravnih aktov s pomočjo nasvetov predavatelja in izmenjave izkušenj z ostalimi udeleženci.

Komu je seminar namenjen?

Vodjem javnih ustanov, kadrovskim službam, poslovnim sekretarjem/administratorjem in vsem, ki vas to področje posebej zanima

  • Kateri akti so obvezni in kateri priporočljivi?
  • Obvezna in priporočljiva vsebina posameznih aktov
  • Kako akte narediti čim bolj fleksibilne in kakšen naj bo zapis?
  • Akti kot orodje za povečanje učinkovitosti in preprečevanje konfliktov
  • Postopek sprejemanja aktovsodelovanje delavcev
  • Podrobneje o aktih s kadrovskega področja in pravilih, ki urejajo poslovanje organov zavoda.

Avtorji

Breda Koren

Breda Koren, vodja Službe za splošne zadeve, Služba Vlade RS za zakonodajo

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja in v soavtorstvu pripravila komentar k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.