Proizvodni kontroling s finančnega vidika

Izobraževalni program
Avtorji:Bojan Jus

1.090,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposabljanje za zagotavljanje kvalitetne računovodske in finančne spremljave proizvodnje!


Stroški proizvodnje predstavljajo v podjetju največjo stroškovno kategorijo. Za doseganje optimalnega rezultata podjetja je stroške proizvodnje potrebno spremljati na ravni celotnega proizvodnega procesa. Zato je za podjetje zelo pomembno, da zagotavlja kvalitetno računovodsko in finančno spremljavo proizvodnje.

Kot dober proizvodni kontrolor morate:

 • znati izračunat stroške delovnega procesa in stroške dela,
 • natančno analizirati porabo orodij in strojev,
 • vedeti, na kak način znati znižati stroške dela in
 • poznati načine, kako povečati kakovost dela

Upoštevali smo izzive, s katerim se soočate v vsakdanjem delu, zato z izkušenim praktikom s področja proizvodnega kontrolinga organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika.

Program obsega štiri module:

 • tri celodnevne delavnice,
 • online izdajo priročnika Finančni kontroling v praksi
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Skozi celoten program boste izvajali praktične naloge (vsaj 50 % programa sestavlja praktično delo) in si s tem pridobili certifikat Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika v slovenskem in angleškem jeziku.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

MNENJA UDELEŽENCEV
»Že vrsto let delujem na področju kontrolinga, pri čemer sem nabirala izkušnje na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. Udeležila sem se izobraževanj s področja kontrolinga tako doma kot tudi v tujini. Menim, da je izobraževanje, ki ga podaja strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju vrednotenja podjetij, na osnovi praktičnih primerov in napotkov za nadaljnje uspešno delo v podjetju, zelo pomembno. Z gotovostjo trdim, da je izobraževanje Strokovnjak za proizvodni kontroling iz finančnega vidika, skupek teorije in v največji meri prakse. Zame in za moje delo, odlično podano in izpeljano.« (Karmen Godec, Brinox d.o.o.)

»Zelo sem zadovoljen z izobraževanjem vaše akademije, pridobljeno znanje pa že koristim na delovnem mestu. Poleg strokovnosti predavatelja bi pohvalil tudi samo organizacijo seminarjev. V primeru, da bo v bodoče vaša ponudba izobraževanj sovpadala z mojimi potrebami po znanju, pa se bom z veseljem udeležil še kakšnega seminarja. Igor Prosenik, proizvodni kontroling, Keko-Varicon d.o.o.« (Igor Prosenik, Družba KEKO VARICON d.o.o.)
Program je namenjen: kontrolerjem, računovodjem, finančnikom, vodjem proizvodnje, direktorjem in vsem, ki vas tematika zanima.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez
 • potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Kot strokovnjak za proizvodni kontroling boste znali:

 • pravilno izračunati stroške proizvodnega procesa,
 • pripraviti natančne vrednostne analize delovnega poteka in pretoka vrednosti,
 • hitro izračunati lastno ceno in pripraviti predloge za izboljšave.

Vsebina

 • Stroški delovnega procesa
 • Stroški uporabe strojev
 • Stroški uporabe orodij
 • Izvedba stroškovnega izračuna
 • Kalkulacijska shema
 • Pot stroškovnega nosilca
 • Stroškovna mesta
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Odgovornosti in komunikacija kontrolorja z glavnimi upravljavci posla
  • Management podjetja
  • Vloga in odgovornost finančnega kontrolorja
  • Organizacija finančnega oddelka, Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
  • Zunanji udeleženci podjetja
 • Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja
  • Obseg in dinamika poročanja
  • Vrednotenje podatkov, Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
  • Dnevno in tedensko poročanje, Mesečno poročanje
  • Spremljanje procesov in dokumentacije
 • Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti
  • Optimizacija dobička, Optimizacija denarnega toka, Optimizacija učinkovitosti vodenja
  • Dolgoročno strateško načrtovanje, Kratkoročno načrtovanje: Proračun
 • Poslovni sistem podjetja
  • Prodaja in terjatve, zaloge in stroški prodaje
  • Nabava materiala in storitev in obveznosti
  • Stroški dela, Denarna sredstva
  • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)
 • Proizvodni kontroling s finančnega vidika

 • Vrednostna analiza delovnega poteka (VADP)
 • Vrednostna analiza izdelka (VA)
 • Analiza pretoka vrednosti (VSM)
 • Kalkulacijska shema
 • Stroškovna mesta
 • Razdelilni ključi
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Učinkovitost strojev (OEE)
 • Argumenti za predlog investicije (investicijski izračun)
 • Argumenti za predlog izboljšave delovnega poteka
 • Metode za uspešno uvajanje vitke proizvodnje (pregled)
 • Konkretni predlogi izboljšav
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Avtorji

Bojan Jus

Od leta 1986 se posredno in neposredno ukvarja tudi s kontrolingom. Od leta 1997 je kot izredni predavatelj na fakulteti za podjetništvo nosilec predmeta, ki med svojimi vsebinami pokriva tudi kontroling delovnih potekov. V zadnjih dvajsetih letih je delal kot višji mednarodni svetovalec za management in podjetništvo. Pri njegovem delu se teme kot so vrednostna analiza delovnih potekov in izdelkov, kakovost, kontroling, vodenje, proizvodnja, poslovanje, stalne izboljšave, logistika, komerciala, izgube, ciljno vodenje prepletajo in neprestano oplajajo s primeri iz prakse v našem in tujem gospodarstvu (pa tudi negospodarstvu).

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.