fbpx

Prijava v portal: 

Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu

Online izobraževalni program
Datum: 29.8.2024
Več datumov: 29. 8. – 10. 9. 2024
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije o opravljenem izobraževanju ter 12 točk v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20).

Top 3 prednosti izobraževalnega programa:

1) Priprava načrta ukrepov in vzpostavitev merljivih kazalnikov uspešnosti
2) Praktične naloge in napotki
3) Odgovori na vaša vprašanja

864,00  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 27. 6. 2024)

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili vaše kompetence in pridobili certifikat o usposobljenosti!
Z udeležbo na programu boste z aktivnim sodelovanjem, praktičnimi nalogami ter z akcijsko usmerjenostjo izdelali načrte za:

 • analizo stanja zdravja in počutja v podjetju ali organizaciji,
 • zdravo delo in motivirane zaposlene,
 • usposabljanje, spremljanje in stalno izboljševanje rezultatov ter
 • znižanje stroškov in posledic bolniške odsotnosti in stresa.

Naučili se boste pripraviti načrt ukrepov in vzpostaviti merljive kazalnike rezultatov uspešnosti. Spoznali boste ključna priporočila glede uspešnega vodenja skupin oz. procesov promocije zdravja ter, kako pridobiti podporo vodstva, zaposlenih in članov skupine za zdravje.
+ Odgovori na vaša konkretna vprašanja: pošljite ji že zdaj na naslov: [email protected].

Program se v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20) točkuje z 12 točkami.

Vsebina izobraževalnega programa

Trajanje: 9.00-12.15

Vsebina:

 • Temelji in koristi dobre prakse promocije zdravja pri delu ter primeri dobre prakse iz Slovenije in EU.
 • Šest korakov izvajanja promocije zdravja pri delu.
 • Kako izpeljemo ključne uvodne aktivnosti za uspeh nadaljnjih ukrepov in priporočila glede ustanovitve in sestave skupine za zdravje.
 • Katere analize nujno potrebujemo in katera (brezplačna) orodja imamo na voljo.
 • Glavni elementi in značilnosti dobrih načrtov promocije zdravja.

Dostop do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu.

Trajanje: 9.00-12.15

Vsebina:

 • Glavna področja ukrepov promocije zdravja, s praktičnimi primeri ukrepov po področjih. S katerimi kazalniki merimo uspešnost in učinkovitost ukrepov, za potrebe vodstva, skupine za zdravje in zaposlenih.
 • Ukrepi za motiviranje in spodbujanje zaposlenih pri izvajanju ukrepov.
 • Uporaba orodja KALDOZ – kalkulatorja za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti ter donosnosti ukrepov promocije zdravja ekonomske upravičenosti ukrepov – izračunajte vaše stroške in donosnost ukrepov.
 • Glavne pasti in priporočila za izvajanje projektov promocije zdravja ter sistem stalnega izboljševanja zdravja in počutja zaposlenih.

Na dan 10. 9. 2024 opravite v sklopu zadnje delavnice praktično nalogo. Opravljena praktična naloga je pogoj za prejem certifikata Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do portala e-VZD in spletnega priročnika Varnost in zdravje pri delu,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen pol leta od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Komu je izobraževalni program namenjen?

Usposabljanje oz. delavnica promocije zdravja pri delu je namenjena:

 • internim promotorjem zdravja v organizacijah
 • članom skupine za zdravje, internim promotorjem in koordinatorjem po dislociranih enotah,
 • vodilnim in vodstvenim delavcem,
 • kadrovskim strokovnjakom,
 • pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu,
 • koordinatorjem za promocijo zdravja.

Priporočilo zadovoljne udeleženke

Predavatelj

Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost d.o.o. je predavatelj, management consultant, mentor in ICF coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. Je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu.

Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo preko 1300 udeležencev. Vodil je številne programe promocije zdravja pri delu v slovenskih organizacijah. Usposablja in vodi skupine za zdravje v organizacijah ter svetuje pri izdelavi načrtov promocije zdravja.

Sporočilo predavatelja

»Zgodi se, da ko predstavljam promocijo zdravja v kaki organizaciji, se najdejo ljudje, ki sem jim opazno začnejo svetiti oči. Zakaj? Ker se prepoznajo v tem, želijo biti del tega, prispevati, sodelovati v skupinah za zdravje. Zato sem vesel , da smo v organizaciji Forum Medie, za takšne dragocene posameznike, tudi v decembru 2021 uspeli izpeljati program za pridobitev certifikata »Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu«. Čeprav je bilo udeležencev – bodočih vodij skupin za promocijo zdravja – nekaj manj kot običajno, to ni tako pomembno. Ker vsaka posameznica, posameznik šteje 100 kratno. Ker skrbijo za zdravje in počutje od nekaj deset ter tudi do 10.000 ljudi.

Zlasti me veselijo primeri, kot ga je podelila udeleženka iz koncerna Hidria. Kjer v slavnem idrijskem dvorcu Kenda priredijo dan promocije zdravja, povabijo ugledne predavatelje, dogodka se udeležijo ali vsaj pridejo pogledat tudi direktorji in vodje tega velikega koncerna. Kjer promotorji zdravja dobijo priznanje za svoje delo ter nove ideje in motivacijo. Kjer se zavedajo, kako pomembno je dobro skrbeti za zdravje in počutje zaposlenih.«

Certifikat

Certifikat Forum Media

Po koncu programa boste pridobili certifikat Forum Akademije o strokovni usposobljenosti: Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenskem in angleškem jeziku.

»Za posledicami psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu trpi več kot četrtina zaposlenih v Evropski uniji. V številnih državah članicah Evropske unije se povečuje izostajanje z dela zaradi težav z duševnim zdravjem. Poleg izostajanja z dela so posledice duševnih motenj tudi manjša delovna storilnost, manjša motivacija in večja fluktuacija. Delodajalci so zakonsko zavezani upravljati vse vrste tveganj, povezanih z varnostjo in zdravjem delavcev, vključno s tveganji za njihovo duševno zdravje. Vendar pa je promocija duševnega zdravja ključna, saj vlaganje v duševno zdravje in dobro počutje delavcev prinaša koristi tako organizacijam kot zaposlenim.«

NIJZ, Duševno zdravje na delovnem mestu

Pomen promocije zdravja (še posebej tudi psihičnega zdravja) je v zadnjem času na nezavidljivi ravni, je dokaj zapostavljen, kar pa se že pozna na odnosih in na počutju zaposlenih, posledično pa tudi na zviševanju bolniške odsotnosti (od januarja do junija 23 je bolniška odsotnost 5,6 %, vir: NIJZ).

Je pa promocija zdravja na delovnem mestu skupno prizadevanje delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri delu (ENWHP, 2007). Je tudi zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-12011) v 32. členu navaja, da mora delodajalec »promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.«

Učinkovita promocija zdravja na delovnem mestu je sicer zakonsko nujna, a je ne delamo zaradi inšpekcije. Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje ogromno stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Dobro je vedeti, da imajo koristi od promocije zdravja tako zaposleni kot tudi delodajalci, saj vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,5–4,8 EUR (EU, OSHA).
Brez ustreznega znanja, praktičnih orodij in poznavanja dobre prakse pa ne moremo pričakovati dobrih rezultatov.

Avtorji

dr. Klemen Podjed

Poslovni svetovalec in trener, avtor in coach Izobražujem in svetujem pri uvajanju umetne inteligence v poslovanje. Treniram tudi mehke veščine, kot so komunikacija, organizacija časa, vodenje … Moje 20 letno delo na področju svetovanja, produktivnosti, poslovnih veščin in jezika me je usmerilo v izkoriščanje moči umetne inteligence. Zajadrajmo tsunami koristi, ki jih omogoča AI! Preko 400 delavnic, treningov, predavanj, več kot 1100 ur delavnic, z več tisoč udeleženci (komunikacija, vodenje, organizacija časa, PZD…).
 • Dr. oec. in mag. posl. in org. (EF, Univerza v Ljubljani), univ. dipl. org. (FOV, Univerza v Mariboru), elektrotehnik elektronik.
 • 30 let delovnih izkušenj, v velikih in malih sistemih, tudi v mednarodnem okolju in na vodstvenih položajih.
 • Vodja raziskovalnih in management consulting projektov (preko 4.000 A4 strani), za ugledne slovenske in mednarodne naročnike (Švica, Avstrija, Finska).
 • ICF coach, praktik nevrolingvističnega programiranja (INLPTA), višješolski predavatelj.
 • Startup podjetnik in mentor (SPIRIT).
 • Avtor 9 priročnikov, preko 120 člankov v tiskanih revijah, ter številnih video seminarjev, blogov in drugih publikacij.
 • Preko 2.000 ur prostovoljnega dela za družbeno koristne organizacije.

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja:

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-VZD, z online priročnikom Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne strokovne informacije s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli:

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z DOSTOPOM DO PORTALA IN ONLINE PRIROČNIKA Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do portala in online priročnika  z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.