fbpx

Prijava v portal: 

Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog ter nedokončane proizvodnje

Seminar
Datum: 13.6.2024
Ura: 9.00 – 13.15
Lokacija: OOZ Domžale
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije.

Top 3 prednosti seminarja:

1) Zakonodajno usklajene rešitve
2) Strokovni odgovori na vaša vprašanja
3) Praktični primeri

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, vendar se že prve težave pojavijo pri njihovi porabi. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 4, 2024) in Mednarodni računovodski standard (MRS 2). Pomembna je pravilna evidenca vodenja in porabe zalog materiala in surovin z ustreznimi metodami vrednotenja. Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija).

Za proizvodnje organizacije je pomembno:

 • da so zaloge vedno pod kontrolo,
 • da so pravilno evidentirane v skladiščnih evidencah,
 • da so vključene v evidencah glavne knjige materialnega poslovanja ter
 • pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti materiala in surovin in
 • da pravilno obračunavajo nedokončano proizvodnjo in dokončane gotove proizvode

Za trgovske organizacije je pomembno:

 • po kateri metodi vrednotenja vodijo zalogo,
 • po kakšni vrednosti se ob prodaji razbremenjujejo zaloge,
 • pomembna je evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ter konsignaciji.

Pri vodenju in obračunu materialnega poslovanja ne upoštevamo samo računovodskih predpisov SRS 2024, temveč tudi davčno zakonodajo (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina), ki ima pomemben vpliv na zaloge.

Prenos stroškov poslovanja med zaloge nedokončane proizvodnje ali v poslovne odhodke ima pomemben vpliv na rezultat poslovanja.

Vsebina seminarja:

• SRS 2024 in davčna zakonodaja
• Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo)
• Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin
• Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo
• Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin ter trgovskega blaga
• Odvisni stroški nabave materiala, surovin in trgovskega blaga
• Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi), domači in tuji dobavitelji
• Obračun DDV, samoobdavčitev in uvozne dajatve
• Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti)
• Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja
• Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin
• Delitev neposrednih, proizvajalnih in splošnih stroškov ter njihov prenos med zaloge ali v poslovne odhodke
• Obračun vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov
• Vpliv zalog na davčni obračun poslovanja
• Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

SEMINARJI Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.