Računovodski praktikum za gospodarstvo

Računovodski praktikum za gospodarstvo

Portal

Portal predstavlja praktično in teoretično znanje najboljših strokovnjakov in institucij s področja računovodstva na enem mestu. Strokovno in ažurno.

Spletni dostop (letna naročnina – enkratno plačilo)
448,00  (DDV ni vštet v ceno)

Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Spletni dostop (letna naročnina – mesečno plačilo)
39,00  (DDV ni vštet v ceno)

Mesečna naročnina: 39,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Oglejte si portal tukaj

Glavne prednosti računovodskega portala

 • Enostavnost
  Portal je zasnovan enostavno in jasno. Za še boljšo uporabniško izkušnjo vam iskalnik omogoča hitro iskanje po vsebinah.
 • Aktualnost
  Vsebine posodabljamo z aktualnimi primeri knjižb, razlago knjigovodskih postavk in opisi primerov iz prakse. Do zakonodaje vas loči samo en klik.
 • Hitrost
  Zavedamo se, da je hitrost odgovora ključna za delo računovodje, zato jih pri nas dobite v najkrajšem možnem času.
 • Strokovnost
  Z izborom avtorjev zagotavljamo visoke strokovne standarde vsebin.
 • Praktičnost
  Vzorci, do katerih dostopate, so oblikovani tako, da jih lahko praktično prenesete na svoj računalnik in prilagodite vašim potrebam.

Računovodje se pri svojem delu srečujete z različnimi izzivi, nalogami in tudi težavami, zato smo vam delo olajšali in poenostavili tako, da boste dobili prave odgovore na vprašanja:

 • kako pravilno knjižiti posamezne poslovne dogodke,
 • kako analizirati posamezne računovodske dogodke,
 • kako obračunati plače,
 • kako računovodske informacije predstaviti lastnikom, direktorjem, poslovnim partnerjem,
 • kako, v kakšnem obsegu in komu poročati,
 • katero zakonodajo upoštevati pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Da bo vaše delo zakonodajno skladno, lažje, učinkovito in poslovni dogodki pravilno poknjiženi, smo za vas pripravili RAČUNOVODSKI PORTAL.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Katja Knez

Katja Knez je sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za plače v javnem sektorju. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim znanstvenim magisterijem s pravnega področja in pravniškim državnim izpitom. Na Ministrstvu za javno upravo se ukvarja s plačnim sistemom javnega sektorja. Kot predavateljica je sodelovala na več usposabljanjih s področja plačnega sistema javnega sektorja. Je tudi avtorica številnih zakonskih in podzakonskih predlogov in pravnih mnenj v zvezi s plačami v javnem sektorju, članica komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, vodi medresorsko delovno skupino za enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju in je tudi ena od avtoric Komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

mag. Špela Kramberger

Je vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil, na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

mag. Tamara Prezelj

Z davki se ukvarja več kot 23 let. Po diplomi na Pravni fakulteti se je kot svetovalka zaposlila na revizijski družbi KPMG in nadaljevala v računovodskem servisu TMF, leta 2009 pa je stopila na samostojno pot. V tem času je bila tudi direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance in predavateljica na Ekonomski fakulteti. Zadnjih 12 let se posveča izključno davku na dodano vrednost, s področja katerega je tudi magistrirala. Svetuje davčnim zavezancem, sodeluje v davčnih inšpekcijskih postopkih, predava in objavlja strokovne članke.

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Majda Strel

Majda Strel, vodja računovodskega servisa

Simona Matko Počivalšek

Na področju računovodstva in kadrov deluje že več kot 15 let. Za vaše dileme in izzive se maksimalno zavzema in vedno poišče strokovno, vsebinsko in optimalno rešitev v sklopu poslovnega procesa naročnika.

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Tanja Kokot

Koristi

Portal vam zagotavlja:

 • enostavno iskanje informacij skozi več kot 1000 prispevkov,
 • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov,
 • dostop do videoteke z online seminarji in arhiva vprašanj in odgovorov,
 • stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
 • redno tedensko obveščanje o novih objavah na portalu,
 • pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil.

Ponudba zajema:

 • Neomejen dostop do vseh vsebin na portalu
 • Videoteko online seminarjev
 • Neomejeno število odgovorov na vprašanja
 • Udeležbo na štirih online seminarjih v živo v obdobju enega leta

Aktualno

V priročniku smo v poglavju Davčna zakonodaja dodali poglavje:

Dohodnina – opis pojmov v katerem so opisani poglavitni pojmi, ki jih opredeljuje ZDoh-2, kot naprimer kdo je rezident, kdo nerezident, kaj je in kaj ni dohodek, kako plačujemo dohodnino, kateri so dohodki iz zapolitve in drugo.

V poglavju Zakon o davku na dodano vrednost smo dodali dva prispevka in sicer Poročanje pravih tristranskih poslov v Sloveniji in Poročanje nepravih tristranskih poslov v Sloveniji.

V online priročniku smo dodali primere Mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ali mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP):

 • MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci
 • MSRP 16 – Poslovni najemi
 • MSRP 7 – Razkritja sprememb lastniškega kapitala in tveganj
 • MSRP 9 – Finančni instrumenti
 • MRS 2 – Zaloge

Na portalu Računovodski praktikum smo objavili 6 novih video seminarjev, več kot 35 novih odgovorov na vprašanja, več kot 20 strokovnih prispevkov in razlag, novic in mnenj Fursa. Predvsem zaradi vedno večje dinamičnosti vašega delovnega dne in možnosti neomejenih dostopov, kjerkoli in kadarkoli, dajemo velik poudarek portalu Računovodski praktikum in vas vabimo, da ga dnevno spremljate.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.