Računovodski praktikum za javni sektor

Računovodski praktikum za javni sektor

Portal

Portal predstavlja praktično in teoretično znanje najboljših strokovnjakov in institucij s področja računovodstva na enem mestu. Strokovno in ažurno.

Spletni dostop (letna naročnina – mesečno plačilo)
39,00  (DDV ni vštet v ceno)

Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, posodobitve eno leto, 2 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Spletni dostop (letna naročnina – enkratno plačilo)
448,00  (DDV ni vštet v ceno)

Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, posodobitve eno leto, 2 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Oglejte si portal tukaj

Glavne prednosti računovodskega portala

 • Enostavnost
  Portal je zasnovan enostavno in jasno. Za še boljšo uporabniško izkušnjo vam iskalnik omogoča hitro iskanje po vsebinah.
 • Aktualnost
  Vsebine posodabljamo z aktualnimi primeri knjižb, razlago knjigovodskih postavk in opisi primerov iz prakse. Do zakonodaje vas loči samo en klik.
 • Hitrost
  Zavedamo se, da je hitrost odgovora ključna za delo računovodje, zato jih pri nas dobite v najkrajšem možnem času.
 • Strokovnost
  Z izborom avtorjev zagotavljamo visoke strokovne standarde vsebin.
 • Praktičnost
  Vzorci, do katerih dostopate, so oblikovani tako, da jih lahko praktično prenesete na svoj računalnik in prilagodite vašim potrebam.

Računovodje se pri svojem delu srečujete z različnimi izzivi, nalogami in tudi težavami, zato smo vam delo olajšali in poenostavili tako, da boste dobili prave odgovore na vprašanja:

 • kako pravilno knjižiti posamezne poslovne dogodke,
 • kako analizirati posamezne računovodske dogodke,
 • kako obračunati plače,
 • kako računovodske informacije predstaviti direktorjem,
 • kako, v kakšnem obsegu in komu poročati,
 • katero zakonodajo upoštevati.

Da bo vaše delo zakonodajno skladno, lažje, učinkovito in poslovni dogodki pravilno poknjiženi, smo za vas pripravili RAČUNOVODSKI PORTAL.

Računovodski praktikum za javni sektor

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Hermina Krajnc

Hermina KrajncIma 20-letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno-pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Bila je tudi v.d. direktorice javnega zavoda, zadolžena in odgovorna za celotno poslovanje zavoda. Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije, in sicer kot vodja službe za notranjo revizijo v občinski upravi in kot zunanja izvajalka notranje revizije Predpis v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.

mag. Katja Knez

Katja Knez je sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za plače v javnem sektorju. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim znanstvenim magisterijem s pravnega področja in pravniškim državnim izpitom. Na Ministrstvu za javno upravo se ukvarja s plačnim sistemom javnega sektorja. Kot predavateljica je sodelovala na več usposabljanjih s področja plačnega sistema javnega sektorja. Je tudi avtorica številnih zakonskih in podzakonskih predlogov in pravnih mnenj v zvezi s plačami v javnem sektorju, članica komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, vodi medresorsko delovno skupino za enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju in je tudi ena od avtoric Komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

mag. Špela Kramberger

Je vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil, na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Koristi

Portal vam zagotavlja:

 • enostavno iskanje informacij skozi več kot 1000 prispevkov,
 • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov,
 • dostop do videoteke z online seminarji in arhiva vprašanj in odgovorov,
 • stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
 • redno tedensko obveščanje o novih objavah na portalu,
 • pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil.

Ponudba zajema:

 • Neomejen dostop do vseh vsebin na portalu
 • Videoteko online seminarjev
 • Neomejeno število odgovorov na vprašanja
 • Udeležbo na štirih online seminarjih v živo v obdobju enega leta

Aktualno

Kategorija Vprašanja in odgovori v levem meniju smo Potnim stroškom v gospodarstvu in Potnim stroškom v javnem sektorju, dodali vprašanja in odgovore na temo DDV.

V kategoriji DAVKI je dodan nov prispevek Položaj atipičnega davčnega zavezanca, avtorice mag. Tamare Prezelj.

V kategoriji SAMOSTOJNI PODJETNIKI je dodan prispevek z naslovom Primerjava obremenitve z obveznimi dajatvami normirancev glede na izpolnitev pogoja 9 mesecev neprekinjenega obveznega zavarovanja za polni delovni čas, avtorice mag. Brigite Osojnik

Med VIDEOSEMINARJI je dodan nov seminar Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju, predavateljice dr. Lidije Robnik

V kategoriji JAVNI SEKTOR je dodan prispevek Pokrivanje stroškov amortizacije v javnem zavodu, avtorice mag. Hermine Krajnc

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.