Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave
288,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave

Seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: 5. 7. 2022, od 09.00 do 13.00
Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

Seminar, ki prinaša pojasnila glede ravnanja z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave.

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

➤ Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev


Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta ter se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov. Med gradbene odpadke sodi tudi zemeljski izkop, ki je odpadek, sestavljen iz prsti, sedimentov in kamenja, ki nastane pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja.


Aprila in maja letos je bilo sprejetih kar nekaj novih ali spremenjenih predpisov, ki vplivajo na ravnanje z gradbenimi odpadki, kot na primer:

 • Sprejet je bil novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) in izvajati se je začel novi Gradbeni zakon (GZ-1);
 • Spremenjena sta bila Zakon o rudarstvu (ZRud-1) in Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ);
 • Sprejeta je bila  nova Uredba o odpadkih.

Utrinek z online seminarja


Koristi

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:

 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo pozicijo v njej;
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih akterjev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme;
 • Glede potrebne dokumentacije – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti tal na lokaciji vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc, Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Prejeli odgovore na seminarju in tudi po njem. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: [email protected].

Priporočilo udeleženke

»Sem zelo zadovoljna s pridobljenimi odgovori na moja konkretna vprašanja o gradbenih odpadkih, kar mi bo v veliko pomoč pri mojem delu. Problematika gradbenih odpadkov je zelo kompleksna in precej zahtevna, zato zelo pohvalim predavatelja g. Mirka Šprinzerja, da nam je na seminarju na strokoven in razumljiv način predstavil način ravnanja z gradbenimi odpadki.« – Natalija Likar Koselj, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.


Vsebina

1. del: Ravnanje z gradbenimi odpadki (Mirko Šprinzer): 9.00 do 11.15

 • Zakonodaja in predpisani postopki pri ravnanju z gradbenimi odpadki po spremembi več predpisov v letu 2022
 • Obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev na področju ravnanja z gradbenimi odpadki – investitorja, projektanta, izvajalca gradbenih del, prevoznika, zbiralca ali obdelovalca gradbenih odpadkov, …
 • Posebnosti in dovoljene izjeme
 • Potrebna dokumentacija – Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ocena kakovosti zemeljskega izkopa, posnetek stanja tal, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, potrebna pooblastila, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc,  izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, …
 • Posebnosti: Rodovitna zemlja – humus in mineralna surovina pridobljena pri izvajanju gradbenih del
 • Kaj je stranski proizvod, polnilo pri graditvi objektov
 • Pogoji in merila za prenehanje statusa odpadka produktom predelave gradbenih odpadkov
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg
 • Razprava in odgovori na vprašanja

11.15–11.30 ODMOR

2. del: Vnos zemeljskega izkopa (dr. Nives V. Kugonič in Ana Ašler): 11.30 do 13.15

 • Vnos zemeljskega izkopa v ali na tla kot predelave odpadkov po postopku R10
 • Izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa, predpisana ravnanja
 • Vnos polnila pri gradbenih objektih – Dokazilo o kemični primernosti polnila
 • Spremembe v povezavi z vnosom v tla – dodatne (razširjene) zahteve po opredelitvi tal na zemljišču predvidenega nasipavanja

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Predavatelji

dr. Nives V. Kugonič

Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Leta 1987 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot raziskovalka in vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal ter izvajanja okoljskih monitoringov. Trenutno vodi področje Opadki in tla, hkrati je odgovorna za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10 ter izdelavo posnetkov stanja tal.

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, inž. gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.