fbpx

Prijava v portal: 

Ravnanje z odpadki iz zdravstva, kontrolna online dokumentacija – Pojasnila, postopkovniki in vzorci za bolnice, zdravstvene domove, ambulante

Online dokumentacija
Ura: –

Kontrolna dokumentacija je namenjena odgovornim za ravnanje z odpadki v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, ambulantah, lekarnah in ostalih zdravstvenih institucijah

218,00  (DDV ni vštet v ceno)

NOVO: Vse na enem mestu za ravnanje z odpadki v bolnicah, zdravstvenih domovih, ambulantah, lekarnah, zdraviliščih in domovih za ostarele

Bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, lekarne, ambulante se srečujete z vrsto odpadkov, ki so nekateri tipični za zdravstvene ustanove, nekateri pa sodijo med ostale odpadke.

Z vsakim od teh je treba ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in razumeti okoljske predpise. Zato smo za vas pripravili edinstveno pregledno zbirko pojasnil, postopkovnikov in vzorcev.

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič Polonca Poljanec Perič je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Koristi

Na enem mestu smo zbrali podlage in navodila, s pomočjo katerih boste:

pravilno ločevali, označevali in skladiščili različne odpadke, ki nastajajo pri vas,
vedeli, komu posamezne odpadke predati,
ustrezno uredili evidenčne liste ter ostalo dokumentacijo,
vedeli, kako ukrepati, da se izognete nepravilnostim in napakam in
vedno pripravljeni na inšpekcijski pregled.

Kot naročnik prejmete enoletni dostop do portala e-Okolje in s tem do:

usklajenih vsebin in vzorcev z aktualnimi zakonodajnimi spremembami za obdobje enega leta,
rednega obveščanja o spremembah in novostih, ki jih morate vpeljati v prakso ter
odgovorov na vaša vprašanja, na katera odgovarjajo priznani slovenski strokovnjaki. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: [email protected].

Vsebina

Strokovna pojasnila

 • Zakonodaja s področja varstva okolja
  • Odpadki
  • Odpadki iz zdravstva
 • Identifikacija odpadkov iz zdravstva
  • Odpadki pod klasifikacijsko številko 18 01
  • Odpadna zdravila
  • Ostali odpadki
 • Izpolnjevanje obveznosti
  • Povezava v sistem ravnanja z odpadki
  • Opis posameznih obveznosti
  • Prevoz odpadkov
  • Pravilno označevanje
  • Pravilno ločevanje
  • Skladiščenje
  • Zbiralnica
  • Oddajanje odpadov iz zdravstva
  • Vodenje evidenc
  • Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva
  • Načrt gospodarjenja z ostalimi odpadki
  • Izjeme (patronažna dejavnost)
 • Inšpekcijski nadzor
  • Pooblastila in pristojnosti okoljske inšpekcije
  • Osnove zakonodaje
  • Potek inšpekcijskega postopka
  • Upravni postopek
  • Prekrškovni postopek
  • Ukrepanje
  • Odprava nepravilnosti
  • Prisilitev/izvršba
 • Priprava na inšpekcijski nadzor okoljskega inšpektorja
 • Višina glob za kršitve

Postopkovniki in vprašalniki

 • Postopkovnik in vprašalnik za identifikacijo odpadkov iz zdravstva
  • Vrste odpadkov
  • Dodelitev klasifikacijske številke
 • Postopkovnik in vprašalnik za obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti
  • Obveznosti, ki jih imajo osebe, ki ravnajo z odpadki iz zdravstva
  • Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki
  • Prevoz odpadkov
  • Označevanje odpadkov
  • Ločevanje odpadkov iz zdravstva
  • Začasno skladiščenje in skladiščenje odpadkov iz zdravstva
  • Zbiralnica
  • Oddajanje odpadov iz zdravstva
  • Vodenje evidenc
  • Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in ostalimi odpadki
 • Postopkovnik in vprašalnik za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja

Splošni pogoji

Ob naročilu online izdaje produkta pridobite dostop do online dokumentacije z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Posebne ugodnosti

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.