fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Razumevanje knjiženja zahtevnih poslovnih dogodkov

Seminar
Ura: –
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kot odgovorni računovodja morate biti vešči pravilno knjižiti tudi zahtevne poslovne dogodke, ker imajo le ti pomemben vpliv na bilance podjetja. Še posebej pomembno je, da jih razrešite pred zaključkom leta. Tako boste pravilno pripravili končna poročila in o rezultatih ustrezno poročali vodstvu.

Ob tem se soočate z vprašanji, kot so:

 • Kako knjižiti spremembo uporabe osnovnega sredstva ali dodatna vlaganja v osnovno sredstvo?
 • Kako na zaključno bilanco vplivajo dolgoročno odloženi prihodki?
 • Kakšna sta računovodski in davčni vidik vrednotenja in odpisa terjatev?
 • Kako knjižiti ustanovitev družbe, vstop in izstop družbenikov?
 • Kako v bilancah prikazati prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta?

Posebej za vas smo v sodelovanju z odlično strokovnjakinjo pripravili praktično delavnico, na kateri razrešite vsa nerešena vprašanja.

Koristi delavnice

Delavnica je zastavljena praktično, tako da boste:

 • poznali računovodski in davčni vidik zahtevnejših poslovnih dogodkov,
 • vedeli, kako zahtevne poslovne dogodke knjižiti,
 • razumeli, kako vplivajo na zaključna letna poročila,
 • se izognili kaznim, ki sledijo nepravilnemu knjiženju dogodkov.
Kratka vsebina delavnice
 • Opredelitev in pomen dolgoročnih sredstev, naložbenih nepremičnin in finančnih naložb
 • Poslovni in finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev
 • Metode vrednotenja zalog (material, trgovsko blago, proizvodi, nedokončana proizvodnja)
 • Obračun proizvodnje glede na različne načine vrednotenja proizvodnje in prodaje
 • Obračun zalog trgovskega blaga glede na različne načine vodenja zalog trgovskega blaga
 • Vrednotenje in odpisi terjatev – računovodski in davčni vidik
 • Kratkoročne razmejitve (aktivne, pasivne)
 • Ustanovitev družbe, vstop in izstop družbenikov
 • Oblikovanje in črpanje rezervacij – računovodski in davčni vidik
 • Prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta – kratkoročni vidik
 • Računovodski in davčni vidik donacij
 • Nakup in odprodaja premoženja
 • Posebnosti vodenja računovodstva pri samostojnem podjetniku
 • Odgovori na vprašanja udeležencev
Komu je delavnica namenjena?
 • računovodjem malih podjetij,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem pri samostojnih podjetnikih,
 • vsem računovodskim delavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.