ROI metodologija za merjenje učinkov HR projektov

Izobraževalni program

1.150,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Spoznali boste osnove ROI metodologije, pet ključnih elementov ROI metodologije, pomen verige vrednosti za vse kadrovske programe, potrebo po prikazu učinka in ROI, korake snovanja programov/projektov, da zagotovijo učinek in ROI, učinek merjenja rezultatov kadrovskih programov.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pomembno je predvideti poslovno vrednost kadrovskih programov, vključno s finančno donosnostjo naložbe (ROI).

HRM mora znati prikazati denarno vrednost spremenljivkam povezanih z zaposlenimi (npr. zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, konflikti, stres, timsko delo, motivacija …)

Čeprav so zaposleni za vodstvo podjetja ali organizacije pomembni, kadrovska funkcija ni vedno obravnavana kot pomemben prispevek k organizaciji. Po podatkih revije The Economist se proračun za kadrovsko službo v težkih gospodarskih časih pogosto zmanjša bolj kot proračuni drugih služb. Čeprav bi ga bilo po logičnem razmisleku v teh časih treba povečati, saj lahko strateško osredotočanje na ljudi resnično izboljša poslovanje.

Ko pa kadrovska služba pokaže poslovno vrednost, pridobi podporo najvišjega vodstva, postane razvojna funkcija v organizaciji in kot taka je deležna tudi večjega proračuna. Zato je pomembno, da znajo kadrovski strokovnjaki pokazati vrednost kadrovskih programov in projektov.

ROI, merjenje učinkov HR projektov, učinkovitost naložb


Podjetja se v sodobnem gospodarskem svetu soočajo z nenehnimi pritiski na zniževanje stroškov. Podlaga za uspešno zniževanje stroškov se zagotovo nahaja v dobrem poznavanju procesov, jasnih in zanesljivih informacijah ter v ustrezni obdelavi le-teh. Tudi kadrovski strokovnjaki se morate tem trendom uspešno prilagajati. Pri tem vsako leto prevzemate vedno več odgovornosti in projektov, v skrbi za organizacijsko najpomembnejšo vrednoto: zaposlene.

HR vodje in strokovnjaki ter managerji potrebujete nabor orodij, s katerimi lahko pokažete, kako povezati zaposlene s poslovanjem, kako napovedati vrednost kadrovskih projektov in programov ter kako vplivati na povečevanje vrednosti zaposlenih.

Ko ta orodja imate, morate znati prikazati, kako določiti denarno vrednost za iniciative in aktivnosti, ki se težko vrednotijo, npr. za zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, konflikte, stres, timsko delo. Poleg tega pa je za HR time, pa tudi vodje, zelo koristno, če razumete razmerja med različnimi poslovnimi spremenljivkami. Tako lahko vodstvu jasno prikažete, kaj povzroča nizko produktivnost, neustrezno kakovost, zamude pri procesih ali previsoke stroške.

Pomembno je predvideti poslovno vrednost kadrovskih programov, vključno s finančno donosnostjo naložbe (ROI). To omogoča sprejemanje dobrih poslovnih odločitev, kadrovske strokovnjake pa vzpostavi kot verodostojne svetovalce vodstvu.


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Vzpostavite učinkovit sistem spremljanja in merjenja kadrovskih projektov!

+ Pridobite dodatni online tečaj – »Boot Camp« v 5 modulih za izračune po ROI metodologiji, tudi po delavnicah

Pridobili boste ključne kompetence:
 • poznavanje vloge in ciljev kadrovskih projektov v okviru celotne organizacije
 • vzpostavitev celovitega sistema meril za uspešnost kadrovskega področja
 • jasen pregled nad umeščenostjo kadrovske funkcije v razmerju do drugih funkcij v podjetju
 S praktičnim delom na delavnicah boste spoznali:
 • osnove ROI metodologije
 • pet ključnih elementov ROI metodologije
 • pomen verige vrednosti za vse kadrovske programe
 • potrebo po prikazu učinka in ROI za kadrovske programe
 • korake snovanja programov/projektov, da zagotovijo učinek in ROI
 • učinek merjenja rezultatov kadrovskih programov na vseh petih ravneh izidov

Predavatelj

Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih.

Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

Komu priporočamo udeležbo?

Program je namenjen:

 •  vodjem kadrovskih služb (iz gospodarstva, javnega sektorja, javnih zavodov …)
 • internim in eksternim trenerjem mehkih veščin
 • vodjem izobraževalnih programov
 • strokovnjakom v kadrovski službi
 • managerjem, ki skrbijo za kadre.

Vsebina izobraževanja

V spletni učilnici se nahajajo vse informacije in materiali z delavnic.

Predavatelj: Matic Kadliček, univ. dipl. psih.
Trajanje: od 9.00 do 12.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 • Uvod: KAJ JE ROI?
 • PREGLED ROI METODOLOGIJE – vzročno-posledičen napredek od vhodnih podatkov do donosnosti naložbe (ROI)
  • Opis petih komponent evaluacijske sestavljanke
  • Katerih pet ravni ocenjevanja lahko zajemamo
  • Kako prepoznati programe, ki so kandidati za ocenjevanje vse do ROI
 • ZBIRANJE PODATKOV
  • Katerih pet načinov zbiranja podatkov lahko uporabite
  • Kako določiti najboljši način zbiranja podatkov glede na specifike vašega projekta
  • Kaj so najbolj kredibilni viri podatkov za vaš projekt
  • Kako določiti najboljši čas zbiranja podatkov glede na specifike vašega projekta
 • IZOLIRANJE UČINKOV VAŠIH PROGRAMOV
  • Kontrolne skupine
  • Analiza trendne črte
  • Ocene

Dodatni online tečaj!

Udeleženci prejmete tudi doživljenjsko članarino za ROI Institute Academy – Level 1 (v vrednosti $197,00) – “Boot Camp” v 5 modulih za izračune po ROI metodologiji tudi po zaključenem programu.

Predavatelj: Matic Kadliček, univ. dipl. psih.
Trajanje: od 9.00 do 12.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 • PRETVORBA PODATKOV V DENARNO VREDNOST IN IZRAČUN ROI
  • Prepoznava tehnik za določanje vrednosti posamezne mere
  • Sledenje petim korakom za pretvorbo mere v letne denarne koristi
  • Izračun ROI
 • UPORABA ROI METODOLOGIJE
  • Uporabe na primerih
  • ROI kviz
  • Nadaljnji koraki


Kaj izobraževanje vključuje?

 • 2 delavnici v živo na lokaciji: ROI Metodologija za merjenje učinkov HR projektov
 • Dodatni online tečaj! Udeleženci prejmete tudi doživljenjsko članarino za ROI Institute Academy – Level 1 (v vrednosti 197,00 $) – “Boot camp” v 5 modulih za izračune po ROI metodologiji tudi po zaključenem programu.
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali z delavnice
 • Certifikat: Potrdilo o opravljenem usposabljanju Forum Akademije

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Krajši segmenti predstavljenih vsebin se tesno prepletajo z aktivno diskusijo vseh sodelujočih, vajami, kvizi in predlogi za prenos v prakso.

Na voljo bodo tudi udeležencem relevantne, po meri izbrane ROI študije primerov za merjenje učinkov mehkih veščin ter HR projektov in iniciativ. Študije primerov vključujejo za trening še posebej koristne in nazorne prikaze postopkov in analiz, ki udeležencem konkretizirajo ROI metodologijo z idejami, kako naučeno prenesti v svojo prakso. Tako lahko učinkovito obravnavamo in prikažemo, kako so se analiz lotili v drugih organizacijah, kakšne spremembe so zaradi zbranih podatkov in analiz uvedli ter kakšne koristi jim je to prineslo.


Pridobite certifikat

Certifikat Forum Akademija
Certifikat o opravljenem izobraževanju je referenčna listina Forum Akademije, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, pri čemer je pričakovano aktivno sodelovanje udeležencev s postavljanjem vprašanj in izmenjavo izkušenj
 • Delavnice trajajo do 4 pedagoške ure. Podrobno se boste spoznali z vsebino in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče delavniško gradivo.
 • Dostop do dodatnega online tečaja prejmete po prvi delavnici. Online tečaj v obliki preglednega e-učenja je vir vseh informacij o procesnem modelu ROI Metodologije, zato predlagamo, da ta vir dobro uporabite.
 • Ob koncu programa boste na delavnici odgovorili tudi na nekaj temeljnih vprašanj v sklopu ROI kviza, ki pa je pogoj za prejem potrdila/certifikata o opravljenem izobraževanju Forum Akademije.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanja.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

POMEMBNA INFORMACIJA:

Za učinkovitejši prenos novega znanja v prakso priporočamo, da se izobraževanja udeleži več udeležencev iz iste organizacije. Hkrati tudi prihranite: drugemu udeležencu pripada 10 %, tretjemu in nadaljnjim udeležencem pa
20 % popusta.

Avtorji

Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja "mehkih" veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter "on-boardinga" in merjenja učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI Metodologiji®. Je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo v Sloveniji, ki ga izdaja Evropstko združenje psiholoških društev (EFPA). Nedavno je dokončal drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij v Društvu psihologov Slovenije (DPS) ter je bil član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Je tudi eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) in EMCC Slovenija (Evropsko združenje za mentorstvo in coaching Slovenija). Aktiven je kot mentor študijske in supervizirane prakse prihodnjih in novo diplomiranih psihologov z Univerz v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Druga "služba" mu je že od nekdaj glasba, več let je član tolkalskega kolektiva The Stroj. V prostem času najraje bere predvsem poljudnoznanstvene knjige z najrazličnejših področij, rad igra biljard in obožuje gore. Njegov življenjski moto je: »Vse kar imam, nosim s sabo.«

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.