usposabljeni-skrbnik-varstva-okolja
Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)
790,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)

Izobraževalni program

790,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: Od 21. 10. do 26. 10. 2022
Kraj izvedbe:Kombinacija: vaš računalnik (Zoom) in na lokaciji – Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 

Dvodnevno izobraževanje za vse, ki ste v organizacijah povezani z izpolnjevanjem okoljske zakonodaje, in morate biti pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja. 

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Usposobljeni skrbnik varstva okolja

po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)


Dvodnevno izobraževanje za vse, ki ste v organizacijah povezani z izpolnjevanjem okoljske zakonodaje, in morate biti pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja


Po določilih novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) morajo vsi upravljavci, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje (povzročitelji obremenitve) imenovati skrbnika varstva okolja ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.

Naloge skrbnika varstva okolja podrobno določa 66. člen ZVO-2; v bistvu pa mora skrbnik varstva okolja v organizaciji poskrbeti, da organizacija oz. povzročitelj obremenitve:

 • natančno sledi okoljskim spremembam in upošteva okoljsko zakonodajo;
 • izvaja ukrepe, s katerimi bodo mejne vrednosti emisij v organizaciji v mejah zakonsko dovoljenih;
 • uvaja krožno gospodarjenje;
 • upošteva pravila ravnanja z odpadki;
 • prepreči oz. zmanjša morebitne škodljive vplive na okolje in seveda vsakršno okoljsko škodo;
 • ravna z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

Tudi če niste v vlogi skrbnika varstva okolja, a vendar v podjetju skrbite za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, so z novim ZVO-2 novosti nastopile tudi za vas!


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Razumevanje vaših obveznosti, kot jih določa ZVO-2, če delate kot notranji ali zunanji skrbnik varstva okolja;
 • Prepričani boste, ali ste IED zavezanci ali sodite v skupino upravljavcev drugih naprav ali pa nič od tega ter kaj morate urediti;
 • Vedeli boste, ali morate tudi vi pripraviti izhodiščno poročilo, upoštevati BAT zaključke ter kdaj vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in kako to pri vas urediti;
 • Če skrbite za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, boste poznali novosti ZVO-2 glede načrtov in ostale novosti, ki so z novim ZVO-2 nastopile tudi za vas.

Predavateljica:

polonca-poljanec-peric

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja .Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

 


Podrobna vsebina in način izvedbe:

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič
Trajanje: od 9.30 do 12.00
Lokacija: Online delavnica v živo (Zoom)


 • Skrbnik varstva okolja

–   kdo mora imeti skrbnika varstva okolja

–   zunanji skrbnik varstva okolja

–   naloge skrbnika varstva okolja

–   sodelovanje skrbnika varstva okolja s povzročiteljem obremenitve

–   priprava okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in ostalih obveznih vlog

 • Upravljavci IED naprav ali IED zavezanci

–      kdo so zavezanci

–    zakonodaja (ZVO-2, IED uredba)

–    kako preverim, če sem IED zavezanec

–      vloga za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

–      osnovni koraki priprave izhodiščnega poročila in ocene možnosti onesnaženja

–    kaj so zaključki BAT in kako jih upoštevati

–    roki za uskladitev po dejavnostih

 •  Upravljavci drugih naprav in dejavnosti

–      kdo so zavezanci

–      vloga za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

–      obveznosti obdelovalcev odpadkov

 • Odgovori na vprašanja

Predavatelji:

Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe,  Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi

Lokacija: Portal


 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič
Trajanje: od 9.00 do 12.00
Lokacija: Delavnica na lokaciji


 • Obveznosti ravnanja z odpadki po ZVO-2 in Uredbi o odpadkih
 • Kaj se mora odslej delati drugače
 • Status odpadka in status stranskega proizvoda ter izguba statusa odpadka
 • Odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti
 • Lastninska pravica na nepremičninah in premičninah

NOVO: načrt gospodarjenja z odpadki in načrt zbiranja odpadkov ter roki za prilagoditev

 • Obveznosti povzročitelja, zbiralca, predelovalca po novem

NOVO: obveznost imenovanja skrbnika varstva okolja za obdelovalce odpadkov

 • Vodenje evidence
 • Obvezno poročanje
 • Odgovori na vprašanja


Kaj izobraževanje vključuje?

Online delavnica v živo: Skrbnik varstva okolja, IED zavezanci in upravljavci drugih naprav

Delavnica na lokaciji: Novosti ZVO-2 na področju ravnanje z odpadki

Dostop do portala oz. priročnika: dostop do portala e-Okolje


Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetek prve delavnice. 

Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od začetka izobraževalnega programa. 

Certifikat oz. potrdilo: Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem ZVO-2


Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Odgovori na vprašanja so zagotovljeni med izobraževanjem in tudi po njem.usposabljeni-skrbnik-varstva-okolja

V okviru izobraževanja prejmete dostop do portala e-Okolje, ki zagotavlja:

 • ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji,
 • odgovore na aktualna vprašanja iz prakse,
 • pomembna pojasnila okoljske zakonodaje,
 • videoposnetke predavanj.

 

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete certifikat

Pridobite certifikat Forum Akademije Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju. Je trenutno edini certifikat v Sloveniji, ki dokazuje, da se je udeleženec izobraževal z namenom, da bo naloge skrbnika varstva okolja laže opravljal.


Kaj o programu pravijo udeleženci preteklih izvedb?

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.« (Meta Blaž, Schenker d.d.)

»Izobraževanj na Forum Akademiiji na temo ravnanja z odpadki se večkrat z veseljem udeležim, ker obnovim znanje in pravočasno izvem vse novosti.« Ines Mirnik, Kostanj d.o.o.

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.« (Marija Mihalič, Esol d.o.o.)


»Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram.« (Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.)

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.« (Mojca Selan, Siliko d.o.o.)


Potek izobraževanja in spletna učilnica:

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Okolje, z online priročnikom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje ažurna obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji, pomembna pojasnila in odgovore na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od začetka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Posebnosti:

Spremembe po novem ZVO-2 so obsežne in marsikdo se upravičeno boji, da česa ne bo spregledal in bo organizacija v primeru inšpekcijskega pregleda podvržena sankcijam.

Zato je za vse, ki v podjetju in organizacijah delujejo na okoljskem področju, to celovito izobraževanje še kako pomembno, saj oseba pridobi pregled nad tem, kaj mora podjetje na področju okolja nujno urediti.


Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Predavatelji

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.