fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

1.290,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Naša raziskava med organizacijami, ki prijavljate projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, in udeleženci programa Strokovnjak za pridobivanje EU sredstev je pokazala, da vas zanimajo predvsem:

 • konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta,
 • kako najhitreje poiskati ustrezen razpis za svojo dejavnost,
 • prikaz »dobro« in »slabo« napisanega projekta,
 • vodenje in koordinacija projekta.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki že imate izkušnje pri pripravi in vodenju projektov, sofinanciranih iz EU sredstev. Z njim boste poglobili svoje znanje in izboljšali pripravo ter vodenje projektov, tako da boste pri kandidiranju na razpise nepovratnih sredstev še uspešnejši.

 • Izobraževanje sestavljajo tri intenzivne interaktivne delavnice. Posamezna delavnica traja 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo in podlage za pripravo in vodenje projekta.
 • Poudarek izobraževanja je na pripravi in vodenju zahtevnih projektov, sofinanciranih s centraliziranimi in ostalimi viri sredstev. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Udeleženci imate možnost, da prejmete strokovno oceno na izdelani idejni osnutek projekta ali strokovno oceno vašega načina pisanja projekta, ki ga nameravate prijaviti.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno na maksimalno 20 udeležencev, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program vas usposobi na ključnih področjih za uspešno kandidiranje na EU razpisih:

 • znašli se boste med množico različnih razpisov in znali izbrati primernega za svojo dejavnost,
 • razumeli boste zahteve razpisa in kaj razpisovalec od vas kot prijavitelja projekta pričakuje,
 • na razpise boste s »projekti na zalogo« odlično pripravljeni in tako projekte pravočasno prijavili,
 • pridobite strokovno oceno na izdelani idejni osnutek projekta ali strokovno oceno vašega načina pisanja projekta, ki ga nameravate prijaviti.

Vsebina

 • Idejni osnutek kot začetek priprave dobrega projekta (izziv, problemi, glavna politika, trenutno stanje, rešitev,
 • namen projekta, cilji, aktivnosti, rezultati)
 • izbor primernih programov za financiranje naše dejavnosti – prikaz na primerih
 • Primer idejnega osnutka oz. povzetka projekta, s katerim prepričamo evalvatorja
 • Primerjava med dobrim in slabim idejnim osnutkom
 • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
 • Kako spremljati razpise
 • Prilagoditev našega idejnega osnutka konkretnemu razpisu na primeru
 • Uspešni primeri iz prakse
 • Napake, ki se jim je treba izogniti
 • Priporočila, kako organizirati delo, da bo možna stalna prijava projektov

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Primeri izdelave projektnih idej na zalogo: izdelava idejnega osnutka, logičnega okvirja, terminskega in finančnega
 • načrta
 • Priprava in izpolnjevanje vsebinskega dela projekta: določitev splošnih in specifičnih ciljev, faz, mejnikov, aktivnosti,
 • nalog, rezultatov, kritične poti – na primeru
 • Pomen izdelave logičnega okvirja projekta – na primeru
 • Določitev izvajalcev za izvedbo nalog
 • Iskanje primernih partnerjev, preverba njihovih referenc, določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
 • Izbor podizvajalcev in njihove naloge
 • Sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji
 • Časovnica in terminski načrt izvedbe
 • Finančna konstrukcija: specifikacija posameznih vrst stroškov (stroški dela, materialni stroški, posredni stroški in
 • ostali)
 • Primer dobro in slabo izdelane projektne ideje na zalogo
 • Primeri uspešnih projektov v praksi
 • Napake, zaradi katerih projekt »pade«
 • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Projekt je uspel – kaj pa zdaj?
 • Uspešen in učinkovit nadzor nad izvajanjem projekta – primer iz prakse
 • Orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci
 • Preverjeni ukrepi v primeru odstopanj dejanskega od načrtovanega stanja
 • Zamenjava partnerja v projektu – kdaj in postopek
 • Administracija, priprava vsebinskih in finančnih poročil:
  • posebnosti priprave vsebinskih in finančnih poročil glede na posamezne programe,
  • komunikacija med projektnim vodjem in računovodjem,
  • priprava zahtevkov za financiranje in dinamika izplačil,
  • zagotavljanje lastnih sredstev
 • Pogoste nepravilnosti

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
 • Prejem certifikata Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev

Avtorji

Beno Stern, MBA

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Je član svetovalnega odbora avstrijske nacionalne organizacije AED (Agency for Economic Cooperation and Development) in v tej vlogi spodbuja meddržavno projektno sodelovanje javnih institucij Slovenije in Avstrije. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 6.000 udeležencev. Kot avtor modernega sistematičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj. Beno Stern je med leti 2000 in 2023 sodeloval v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih, njegove projektne vloge pa so segale od vloge koordinatorja, internega evalvatorja, diseminatorja, analitika in drugih. Te izkušnje predstavljajo bogat vir kreativnega potenciala, namenjenega mentoriranju in snovanju inovativnih projektnih idej.

mag. Sabina Žakelj Pediček

Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat “EU Projektni Manager” Združenja delodajalcev Slovenije. V letih 2013 in 2015 je bila programska vodja in povezovalka simpozijev Izzivi Evrope 2020 v organizaciji Uradnega lista Republike Slovenije. Znanstveni magisterij s področja komunikologije je pridobila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je certificirana moderatorka in coachinja za sistemske postavitve v organizacijah. Njena znanja temeljijo na preteklih delovnih izkušnjah z delom v vodenju projektov, financiranju, oglaševanju in medijih. V zadnjih 13 letih je sodelovala pri preko 50 projektih, sofinanciranih z evropskimi sredstvi: od leta 2012 kot direktorica inštituta EuroCoop, med 2011-2013 kot vodja pisarne v podjetju Pro-Eco in med 2006-2011 kot vodja MEDIA Deska Slovenija – informacijske pisarne programa MEDIA Evropske komisije za Slovenijo. Pred tem je sodelovala pri projektih Sveta za radiodifuzijo (2003) in kot vodja skupine za spremljanje o oglaševanju Media Forum (2001-2004). Na področju financiranja je izkušnje pridobila v podjetjih SKRB (1991-2002) in SAS Institute (2002-2003). Trženje, donatorska in sponzorska sredstva je pokrivala znotraj Kino Otoka – mednarodnega filmskega festivala (2004, 2005) in na Festivalu slovenskega filma (2005). Izkušnje v medijih je pridobila kot novinarka na Radiu Odmev (1997-1999) in na dnevniku Delo (2004-2006).

MBA