fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Specialist za razvoj ključnih kadrov

Izobraževalni program
Ura: –
Online izobraževalni program

650,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ne dovolite si, da bi bili podjetje, ki ne bi bilo sposobno privabiti, razvijati in obdržati ključnih kadrov.

V preteklem letu, ko nas je zaznamoval ta nesrečni koronavirus, se je marsikatero podjetje (in se še) sooča s hudimi gospodarskimi posledicami. Po drugi strani pa morate delodajalci razmišljati dolgoročno. Pomembno je, da zastavite strategijo pridobivanja kadrov, še posebej, če se ukvarjate z deficitarnimi poklici. Te kadre želite tudi zadržati, zato je pomembno imeti tudi strategiji razvoja in zadržanja ključnih kadrov. Za ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja jim morate posvečati največjo pozornost.

 Vodstva podjetij in kadrovski strokovnjaki morate znati zaposliti, prepoznati in predvsem razvijati ter obdržati ključne posameznike, boljše od povprečja, na kateremkoli področju in kateremkoli nivoju. Žal se v mnogih podjetjih še vedno ne zavedajo pomena in vloge razvoja ključnih kadrov, le-ti ostanejo neprepoznani, pogosto razočarani zapustijo podjetje, ki pa tako izgublja tudi njihovo znanje in izkušnje.

Naučite se, kako jih prepoznati, privabiti v podjetje, kako izkoristiti njihov potencial ter, kako jih v podjetju obdržati, z udeležbo na intenzivnem online izobraževalnem programu za pridobitev certifikata.


Program sestavljajo:

 • dve intenzivni praktični delavnici:
  • Osnove razvoja in upravljanja ključnih kadrov in
  • Procesi razvoja in upravljanja ključnih kadrov,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna študijska gradiva, ki so vam v dodatno pomoč pri vašem delu (e-gradivo: Razvojni pogovori in Upravljanje znanja, avtoric, mag. Suzane Ester Car in mag. Alenke Grm)
 • dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi ter
 • gradiva s posameznih delavnic.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Specialist za razvoj ključnih kadrov v slovenskem in angleškem jeziku.

Komu je program namenjen?
Direktorjem in vodjem podjetij ter kadrovskih služb, zaposlenim v kadrovskih službah, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Zanimiva strokovna predavanja, praktični primeri, kakovostno gradivo, kvalitetni predavatelji, sproščeno vzdušje – to so mnenja udeležencev naših programov!
 • Program je zasnovan tako, da ga spremljate online, preko aplikacije ZOOM. Ni vam treba zapuščati delovnega mesta, lahko pa ga spremljate tudi od doma.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa ter naloge za reševanje. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Specialist za razvoj ključnih kadrov kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Z udeležbo na programu boste z aktivnim sodelovanjem, deljenjem mnenj, izkušenj in pogledov ter z akcijsko usmerjenostjo izdelali načrte za:

 • privabljanje in zadržanje ključnih zaposlenih,
 • prepoznavanje ključnih kadrov in izkoristek njihovega potenciala,
 • prenos dobre prakse v svoje podjetje (udeležence aktivno spodbudimo k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu).

Prejeli boste tudi odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: [email protected].

Vsebina

 • Kakšno upravljanje s človeškimi viri potrebujemo danes?
 • Kadrovska funkcija kot poslovni partner
 • Kadrovska funkcija kot strateška prednost
 • Kaj podjetje pridobi od upravljanja s ključnimi kadri?
 • Koristi za zaposlene
 • Koristi za podjetje
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Dostop do spletne učilnice:

 • kjer se nahajajo dodatna študijska gradiva, ki so vam v dodatno pomoč pri vašem delu prejmete na vaš mail (e-gradivo: Razvojni pogovori, Upravljanje znanja in gradiva z delavnic).

Dostop do portala e-Kadrovik in do online priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi:

 • Portal e-Kadrovik: zbirka in komentarji delovnopravnih predpisov, strokovni napotki priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabna kadrovska dokumentacija, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trendi s HR področja ter predvsem takojšnji strokovni odgovori in obrazložitve na vaša vprašanja.

 • Trendi na področju pogovorov s sodelavci
 • Zakaj sploh izvajati pogovore in določitev vsebin pogovora
 • Usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca
 • Predpriprava: spremljanje kritičnih in izjemnih dogodkov
 • Pregled doseganja ciljev, razvitost kompetenc, karierni razvoj
 • Priprava na letni pogovor glede na tip sogovornika, priprava na letni pogovor s težavnim sodelavcem
 • Najpogostejše pasti, vzpostavitev dobrega vzdušja, izvedbo pogovora prilagodite sodelavcu
 • Aktivnosti po izvedenem pogovoru

 • Kdo je talent in klasifikacija talentov
 • O talentih, sposobnostih in o znanju
 • Načini prepoznavanja talentov
 • Ocenjevanje talentov
 • Kompetence in talenti
 • Proces upravljanja s ključnimi kadri
 • Kako privabiti top talente?
 • Prepoznavanje talentov
 • Razvoj talentov in sledenje razvoju
 • Obdržanje talentov
 • Kdo vse mora sodelovati pri razvoju ključnih kadrov?
 • Nekatere dobre prakse upravljanja s talenti
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: po vsaki delavnici prejmete nalogo (naloga je tudi v spletni učilnici), ki jo morate oddati v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Specialist za razvoj ključnih kadrov

Avtorji

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.